Σύμβολo : FTSEMSFW

2569.2800

Διαφορά : 5,49
Μεταβολή % : 0,21 17:19:44
Όγκος Τζίρος
181.380,00 800.056,98
Άνοιγμα : 2.566,02
Χαμηλό : 2.563,45
Υψηλό : 2.583,26
Διακύμανση ημέρας : 2.583,26 - 2.563,45
Υψηλό εβδομάδας : 2.583,26
Υψηλό μήνα : 20.190.619,00
Υψηλό έτους : 2.173,67
Χαμηλό εβδομάδας : 2.552,41
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 2.215,20
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr