Σύμβολo : FTSEMSFW

2360.0100

Διαφορά : 3,35
Μεταβολή % : 0,14 17:19:43
Όγκος Τζίρος
36.101,00 155.183,52
Άνοιγμα : 2.358,49
Χαμηλό : 2.346,66
Υψηλό : 2.368,49
Διακύμανση ημέρας : 2.368,49 - 2.346,66
Υψηλό εβδομάδας : 2.373,28
Υψηλό μήνα : 20.190.306,00
Υψηλό έτους : 2.173,67
Χαμηλό εβδομάδας : 2.328,01
Χαμηλό μήνα : 20.190.313,00
Χαμηλό έτους : 2.215,20
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr