Σύμβολo : FTSEMSFW

2199.6700

Διαφορά : -6,76
Μεταβολή % : -0,31 12:00:30
Όγκος Τζίρος
21.614,00 38.442,98
Άνοιγμα : 2.205,66
Χαμηλό : 2.196,03
Υψηλό : 2.205,66
Διακύμανση ημέρας : 2.205,66 - 2.196,03
Υψηλό εβδομάδας : 2.223,24
Υψηλό μήνα : 20.190.109,00
Υψηλό έτους : 2.173,67
Χαμηλό εβδομάδας : 2.173,67
Χαμηλό μήνα : 20.190.115,00
Χαμηλό έτους : 2.215,20
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr