Σύμβολo : FTSENTR

943.4100

Διαφορά : -5,81
Μεταβολή % : -0,61 17:19:30
Όγκος Τζίρος
18.070.103,00 51.141.686,04
Άνοιγμα : 947,26
Χαμηλό : 939,68
Υψηλό : 949,93
Διακύμανση ημέρας : 949,93 - 939,68
Υψηλό εβδομάδας : 954,55
Υψηλό μήνα : 20.190.613,00
Υψηλό έτους : 692,89
Χαμηλό εβδομάδας : 920,02
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 705,02
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr