Σύμβολo : FTSENTR

810.6600

Διαφορά : -7,53
Μεταβολή % : -0,92 17:19:43
Όγκος Τζίρος
15.928.820,00 44.930.678,05
Άνοιγμα : 821,15
Χαμηλό : 808,98
Υψηλό : 825,07
Διακύμανση ημέρας : 825,07 - 808,98
Υψηλό εβδομάδας : 833,49
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 692,89
Χαμηλό εβδομάδας : 808,98
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 705,02
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr