Σύμβολo : FTSENTR

723.9700

Διαφορά : 3,93
Μεταβολή % : 0,55 17:19:30
Όγκος Τζίρος
38.576.224,00 60.836.915,61
Άνοιγμα : 721,14
Χαμηλό : 713,36
Υψηλό : 725,46
Διακύμανση ημέρας : 725,46 - 713,36
Υψηλό εβδομάδας : 737,36
Υψηλό μήνα : 20.190.109,00
Υψηλό έτους : 692,89
Χαμηλό εβδομάδας : 713,36
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 705,02
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr