Σύμβολo : ΓΔ

618.6300

Διαφορά : 1,67
Μεταβολή % : 0,27 10:59:00
Όγκος Τζίρος
3.313.593,00 3.579.576,31
Άνοιγμα : 616,83
Χαμηλό : 615,61
Υψηλό : 618,80
Διακύμανση ημέρας : 618,80 - 615,61
Υψηλό εβδομάδας : 632,22
Υψηλό μήνα : 20.190.109,00
Υψηλό έτους : 600,12
Χαμηλό εβδομάδας : 613,76
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 613,30
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr