Σύμβολo : ΓΔ

708.2400

Διαφορά : -9,66
Μεταβολή % : -1,35 17:19:43
Όγκος Τζίρος
18.764.146,00 46.216.395,17
Άνοιγμα : 720,65
Χαμηλό : 707,33
Υψηλό : 723,00
Διακύμανση ημέρας : 723,00 - 707,33
Υψηλό εβδομάδας : 730,81
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 600,12
Χαμηλό εβδομάδας : 707,33
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 613,30
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr