Σύμβολo : ΓΔ

847.3600

Διαφορά : -3,01
Μεταβολή % : -0,35 17:19:30
Όγκος Τζίρος
27.658.591,00 55.818.915,15
Άνοιγμα : 849,00
Χαμηλό : 842,61
Υψηλό : 852,62
Διακύμανση ημέρας : 852,62 - 842,61
Υψηλό εβδομάδας : 854,13
Υψηλό μήνα : 20.190.613,00
Υψηλό έτους : 600,12
Χαμηλό εβδομάδας : 817,69
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 613,30
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr