Σύμβολo : HELMSI

1014.3300

Διαφορά : -5,21
Μεταβολή % : -0,51 17:19:43
Όγκος Τζίρος
3.046.834,00 12.571.400,55
Άνοιγμα : 1.021,54
Χαμηλό : 1.011,66
Υψηλό : 1.027,21
Διακύμανση ημέρας : 1.027,21 - 1.011,66
Υψηλό εβδομάδας : 1.032,49
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 884,70
Χαμηλό εβδομάδας : 1.008,90
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 906,65
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr