Σύμβολo : HELMSI

913.6500

Διαφορά : -1,51
Μεταβολή % : -0,16 11:22:00
Όγκος Τζίρος
299.048,00 1.528.851,69
Άνοιγμα : 914,75
Χαμηλό : 911,99
Υψηλό : 915,25
Διακύμανση ημέρας : 915,25 - 911,99
Υψηλό εβδομάδας : 924,81
Υψηλό μήνα : 20.190.111,00
Υψηλό έτους : 884,70
Χαμηλό εβδομάδας : 907,38
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 906,65
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr