Σύμβολo : HELMSI

1162.9200

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 0,00 17:19:36
Όγκος Τζίρος
6.984.314,00 18.725.285,63
Άνοιγμα : 1.160,85
Χαμηλό : 1.154,12
Υψηλό : 1.170,55
Διακύμανση ημέρας : 1.170,55 - 1.154,12
Υψηλό εβδομάδας : 1.170,55
Υψηλό μήνα : 20.190.625,00
Υψηλό έτους : 884,70
Χαμηλό εβδομάδας : 1.150,02
Χαμηλό μήνα : 20.190.607,00
Χαμηλό έτους : 906,65
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr