Σύμβολo : ΣΑΓΔ

1347.7400

Διαφορά : -4,28
Μεταβολή % : -0,32 17:19:36
Όγκος Τζίρος
26.762.229,00 61.598.692,12
Άνοιγμα : 1.350,31
Χαμηλό : 1.339,55
Υψηλό : 1.361,20
Διακύμανση ημέρας : 1.361,20 - 1.339,55
Υψηλό εβδομάδας : 1.361,20
Υψηλό μήνα : 20.190.619,00
Υψηλό έτους : 952,47
Χαμηλό εβδομάδας : 1.338,47
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 973,38
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr