Σύμβολo : ΣΑΓΔ

1124.0600

Διαφορά : -15,33
Μεταβολή % : -1,35 17:19:43
Όγκος Τζίρος
18.759.908,00 46.211.063,45
Άνοιγμα : 1.143,76
Χαμηλό : 1.122,62
Υψηλό : 1.147,49
Διακύμανση ημέρας : 1.147,49 - 1.122,62
Υψηλό εβδομάδας : 1.159,88
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 952,47
Χαμηλό εβδομάδας : 1.122,62
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 973,38
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr