Σύμβολo : ΣΑΓΔ

982.3200

Διαφορά : 3,13
Μεταβολή % : 0,32 11:03:00
Όγκος Τζίρος
3.670.955,00 3.991.097,61
Άνοιγμα : 978,98
Χαμηλό : 977,05
Υψηλό : 982,36
Διακύμανση ημέρας : 982,36 - 977,05
Υψηλό εβδομάδας : 1.003,42
Υψηλό μήνα : 20.190.109,00
Υψηλό έτους : 952,47
Χαμηλό εβδομάδας : 974,11
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 973,38
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr