Σύμβολo : ΑΕΓΕΚ

ΑΕΓΕΚ Α.Ε

0,0320

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -18,99 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,0320 0,0440
Όγκος Τζίρος
57.842,0000 1.851,1600
Άνοιγμα : 0,0325
Χαμηλό : 0,0320
Υψηλό : 0,0325
Διακύμανση ημέρας : 0,0325 - 0,0320
Πράξεις : 25,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.065.654,8800
Υψηλό εβδομάδας : 0,0435
Υψηλό μήνα : 0,0490
Υψηλό έτους : 0,0490
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0320
Χαμηλό μήνα : 0,0300
Χαμηλό έτους : 0,0300
Ειδήσεις
13:32:42 24/10/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
16:23:02 12/10/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (Ορθή Επανάληψη)
12:07:24 12/10/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
12:06:26 12/10/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13:19:32 10/10/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
12:53:52 28/09/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:39:56 20/08/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:39:14 20/08/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
12:34:22 28/06/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
14:55:22 26/04/2018 *ΑΕΓΕΚ* ΑΕΓΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr