Σύμβολo : ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

7,8700

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -0,38 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
7,7700 7,9700
Όγκος Τζίρος
48.651,0000 382.238,5000
Άνοιγμα : 7,8500
Χαμηλό : 7,8000
Υψηλό : 7,9200
Διακύμανση ημέρας : 7,9200 - 7,8000
Πράξεις : 266,0000
Κεφαλαιοποίηση : 562.052.577,0000
Υψηλό εβδομάδας : 7,9500
Υψηλό μήνα : 8,1500
Υψηλό έτους : 8,1500
Χαμηλό εβδομάδας : 7,7400
Χαμηλό μήνα : 7,6600
Χαμηλό έτους : 6,9700
Ειδήσεις
09:41:36 20/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
16:19:14 18/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Οικονομικό Ημερολόγιο 2019
13:41:26 14/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
13:41:02 14/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007 (Ορθή Επανάληψη)
12:55:58 14/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
09:45:58 13/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγή νέου ομολόγου
09:21:00 13/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς
09:27:00 08/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
14:14:08 04/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* AEGEAN AIRLINES S.A.-ANNOUNCEMENT- INVITATION TO INVESTORS
13:05:08 04/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr