Σύμβολo : ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

8.1800

Διαφορά : 0.02
Μεταβολή % : 0.25 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
8.0400 8.2800
Όγκος Τζίρος
22,173.0000 181,160.5300
Άνοιγμα : 8.1800
Χαμηλό : 8.1500
Υψηλό : 8.2000
Διακύμανση ημέρας : 8.2000 - 8.1500
Πράξεις : 93.0000
Κεφαλαιοποίηση : 584,191,878.0000
Υψηλό εβδομάδας : 8.3000
Υψηλό μήνα : 8.3000
Υψηλό έτους : 8.7300
Χαμηλό εβδομάδας : 8.0600
Χαμηλό μήνα : 7.9800
Χαμηλό έτους : 6.9700
Ειδήσεις
09:30:28 04/06/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2019
09:43:56 03/06/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
09:52:18 31/05/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος - Ορθή Επανάληψη
09:39:44 30/05/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:22:14 29/05/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος
17:07:08 10/05/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Πρώτου Τριμήνου 2019
09:49:26 08/05/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
12:51:52 08/04/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018
09:30:46 29/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Πρόταση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2018
09:23:58 29/03/2019 *ΑΡΑΙΓ* ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Αποτελέσματα Έτους 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr