Σύμβολo : ΑΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE® ATHEX LARGE CAP

18,4700

Διαφορά : -0,19
Μεταβολή % : -1,02 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
18,2400 18,8900
Όγκος Τζίρος
156,0000 2.902,7700
Άνοιγμα : 18,6100
Χαμηλό : 18,4700
Υψηλό : 18,6100
Διακύμανση ημέρας : 18,6100 - 18,4700
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 11.864.795,5400
Υψηλό εβδομάδας : 18,9600
Υψηλό μήνα : 18,9600
Υψηλό έτους : 18,9600
Χαμηλό εβδομάδας : 18,4700
Χαμηλό μήνα : 18,1000
Χαμηλό έτους : 15,8600
Ειδήσεις
10:40:12 30/11/2017 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
09:17:12 10/11/2016 *ΑΔΑΚ* - ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
09:11:14 03/11/2016 *ΑΔΑΚ* - ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Ανακοίνωση
11:32:56 01/07/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10:19:14 27/06/2016 *ΑΔΑΚ* ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ-Εκποίηση μεριδίωνΤύπος εκποίησης (3) - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
11:25:38 21/06/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Reverse split
09:16:18 21/06/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Reverse split
09:23:34 06/08/2015 *ΑΔΑΚ* ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ
11:00:00 03/08/2015 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. -ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09:55:16 25/06/2015 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.-ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr