Σύμβολo : ΑΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE® ATHEX LARGE CAP

16,4200

Διαφορά : -0,14
Μεταβολή % : -0,85 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
16,2480 16,7240
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 16,4200
Χαμηλό : 16,4200
Υψηλό : 16,4200
Διακύμανση ημέρας : 16,4200 - 16,4200
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 10.547.912,4400
Υψηλό εβδομάδας : 16,8200
Υψηλό μήνα : 16,8200
Υψηλό έτους : 16,8200
Χαμηλό εβδομάδας : 16,4200
Χαμηλό μήνα : 15,8600
Χαμηλό έτους : 15,8600
Ειδήσεις
10:40:12 30/11/2017 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
09:17:12 10/11/2016 *ΑΔΑΚ* - ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
09:11:14 03/11/2016 *ΑΔΑΚ* - ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Ανακοίνωση
11:32:56 01/07/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10:19:14 27/06/2016 *ΑΔΑΚ* ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ-Εκποίηση μεριδίωνΤύπος εκποίησης (3) - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
11:25:38 21/06/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Reverse split
09:16:18 21/06/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Reverse split
09:23:34 06/08/2015 *ΑΔΑΚ* ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ
11:00:00 03/08/2015 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. -ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09:55:16 25/06/2015 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.-ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr