Σύμβολo : ΑΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE® ATHEX LARGE CAP

21.6000

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
21.3100 21.9000
Όγκος Τζίρος
150.0000 3,258.0000
Άνοιγμα : 21.7800
Χαμηλό : 21.6000
Υψηλό : 21.7800
Διακύμανση ημέρας : 21.7800 - 21.6000
Πράξεις : 2.0000
Κεφαλαιοποίηση : 13,875,451.2000
Υψηλό εβδομάδας : 21.7800
Υψηλό μήνα : 21.8000
Υψηλό έτους : 21.8000
Χαμηλό εβδομάδας : 21.6000
Χαμηλό μήνα : 20.8000
Χαμηλό έτους : 15.8600
Ειδήσεις
10:40:12 30/11/2017 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
09:17:12 10/11/2016 *ΑΔΑΚ* - ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
09:11:14 03/11/2016 *ΑΔΑΚ* - ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Ανακοίνωση
11:32:56 01/07/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10:19:14 27/06/2016 *ΑΔΑΚ* ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ-Εκποίηση μεριδίωνΤύπος εκποίησης (3) - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
11:25:38 21/06/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Reverse split
09:16:18 21/06/2016 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Reverse split
09:23:34 06/08/2015 *ΑΔΑΚ* ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ
11:00:00 03/08/2015 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. -ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09:55:16 25/06/2015 *ΑΔΑΚ* ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.-ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr