Σύμβολo : ΑΚΡΙΤ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ

0,2780

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,2240 0,3320
Όγκος Τζίρος
10,0000 2,2400
Άνοιγμα : 0,2240
Χαμηλό : 0,2240
Υψηλό : 0,2240
Διακύμανση ημέρας : 0,2240 - 0,2240
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 3.614.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,2780
Υψηλό μήνα : 0,2900
Υψηλό έτους : 0,2900
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2240
Χαμηλό μήνα : 0,2240
Χαμηλό έτους : 0,2240
Ειδήσεις
14:43:10 28/12/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:10:16 16/11/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:09:30 23/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:13:50 02/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-Ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2018
09:42:44 01/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
17:11:40 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
17:11:24 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:44:00 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
14:13:30 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:31:00 07/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr