Σύμβολo : ΑΚΡΙΤ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ

0.2000

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.2000 0.2400
Όγκος Τζίρος
120.0000 24.0000
Άνοιγμα : 0.2000
Χαμηλό : 0.2000
Υψηλό : 0.2000
Διακύμανση ημέρας : 0.2000 - 0.2000
Πράξεις : 9.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,600,000.0000
Υψηλό εβδομάδας : 0.2500
Υψηλό μήνα : 0.2500
Υψηλό έτους : 0.3000
Χαμηλό εβδομάδας : 0.2000
Χαμηλό μήνα : 0.2000
Χαμηλό έτους : 0.1800
Ειδήσεις
10:11:22 30/04/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ OIKONOMIKΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΤΗΣ BIOMHXANIAΣ ΑΚRITAS
10:07:24 30/04/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Απριλίου 2019
12:32:32 17/04/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Μερική καταβολή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου
16:23:30 04/04/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/20018
16:22:06 04/04/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:21:34 04/04/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:21:14 18/01/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:43:10 28/12/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:10:16 16/11/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:09:30 23/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr