Σύμβολo : ΑΚΡΙΤ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ

0,2780

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,2240 0,3000
Όγκος Τζίρος
30,0000 6,7800
Άνοιγμα : 0,2260
Χαμηλό : 0,2260
Υψηλό : 0,2260
Διακύμανση ημέρας : 0,2260 - 0,2260
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 3.614.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,2780
Υψηλό μήνα : 0,2780
Υψηλό έτους : 0,3000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2240
Χαμηλό μήνα : 0,2240
Χαμηλό έτους : 0,2240
Ειδήσεις
16:21:14 18/01/2019 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:43:10 28/12/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:10:16 16/11/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:09:30 23/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:13:50 02/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-Ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2018
09:42:44 01/10/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
17:11:40 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
17:11:24 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:44:00 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
14:13:30 27/09/2018 *ΑΚΡΙΤ* ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr