Σύμβολo : ΑΛΚΑΤ

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

1,6000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,6000 1,6900
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 1,6000
Χαμηλό : 1,6000
Υψηλό : 1,6000
Διακύμανση ημέρας : 1,6000 - 1,6000
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 36.795.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 1,6900
Υψηλό μήνα : 1,6900
Υψηλό έτους : 1,6900
Χαμηλό εβδομάδας : 1,6000
Χαμηλό μήνα : 1,6000
Χαμηλό έτους : 1,5200
Ειδήσεις
16:18:06 18/03/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
16:57:14 20/02/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15:41:18 01/02/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)
14:26:20 01/02/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:21:36 30/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
11:12:34 28/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 1,60 ΕΥΡΩ ΤΟΙ
11:11:56 28/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 1,60 ΕΥΡΩ ΤΟΙ
09:46:52 23/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
12:20:06 22/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:00:28 21/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr