Σύμβολo : ΑΛΚΑΤ

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

1,6100

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -0,62 10:40:04
Αγοραστές Πωλητές
1,6100 1,6500
Όγκος Τζίρος
11,0000 17,7100
Άνοιγμα : 1,6100
Χαμηλό : 1,6100
Υψηλό : 1,6100
Διακύμανση ημέρας : 1,6100 - 1,6100
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 37.024.968,7500
Υψηλό εβδομάδας : 1,6500
Υψηλό μήνα : 1,6900
Υψηλό έτους : 1,6900
Χαμηλό εβδομάδας : 1,6100
Χαμηλό μήνα : 1,6100
Χαμηλό έτους : 1,6100
Ειδήσεις
17:11:58 15/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:11:12 10/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
12:26:10 07/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEXANS PARTICIPATIONS» (3)
12:25:46 07/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEXANS PARTICIPATIONS» (2)
12:24:58 07/01/2019 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEXANS PARTICIPATIONS» (1)
13:07:44 31/12/2018 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
13:00:58 31/12/2018 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)
14:44:40 28/12/2018 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)
14:43:58 28/12/2018 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)
10:44:32 27/12/2018 *ΑΛΚΑΤ* NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr