Σύμβολo : ΑΛΦΑ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

1.6300

Διαφορά : -0.03
Μεταβολή % : -1.81 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.6100 1.6860
Όγκος Τζίρος
3,552,566.0000 5,847,741.4100
Άνοιγμα : 1.6700
Χαμηλό : 1.6140
Υψηλό : 1.6810
Διακύμανση ημέρας : 1.6810 - 1.6140
Πράξεις : 3,327.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,516,229,991.0300
Υψηλό εβδομάδας : 1.6810
Υψηλό μήνα : 1.7490
Υψηλό έτους : 1.7490
Χαμηλό εβδομάδας : 1.6010
Χαμηλό μήνα : 1.5350
Χαμηλό έτους : 0.8410
Ειδήσεις
11:49:52 13/06/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [13.06.2019]
11:39:26 13/06/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [13.6.2019]
10:46:24 13/06/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [13.06.2019]
09:53:26 07/06/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [07.06.2019]
16:56:18 06/06/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:51:28 31/05/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση
09:41:08 31/05/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2019: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 27,5 εκατ.
10:31:18 30/05/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [30.5.2019]
09:45:42 22/05/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [22.5.2019]
12:08:58 14/05/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Επιτυχής έκδοση καλυμμένης ομολογίας από τη θυγατρική της Alpha Bank στη Ρουμανία
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr