Σύμβολo : ΑΛΦΑ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

0,9465

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 4,01 11:31:01
Αγοραστές Πωλητές
0,9020 1,0200
Όγκος Τζίρος
1.895.376,0000 1.769.626,0200
Άνοιγμα : 0,9180
Χαμηλό : 0,9140
Υψηλό : 0,9505
Διακύμανση ημέρας : 0,9505 - 0,9140
Πράξεις : 1.360,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.461.111.464,1165
Υψηλό εβδομάδας : 1,1420
Υψηλό μήνα : 1,2170
Υψηλό έτους : 1,2170
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9100
Χαμηλό μήνα : 0,9100
Χαμηλό έτους : 0,9100
Ειδήσεις
10:43:58 08/01/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10:28:26 08/01/2019 *ΑΛΦΑ* ΑLPHAΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονικήεκποίηση / Forced Sales – No 1
13:58:48 02/01/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
09:28:38 28/12/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
10:19:58 21/12/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής [21.12.2018]
09:38:36 21/12/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση
11:20:52 05/12/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [5.12.2018]
09:40:28 30/11/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank ο Βασίλειος Ε. Ψάλτης
09:38:58 30/11/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Ανακοίνωση
09:35:48 30/11/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Αποτελέσματα εννεαμήνου 2018: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 53,4 εκατ.
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr