Σύμβολo : ΑΛΦΑ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

1,2450

Διαφορά : -0,09
Μεταβολή % : -7,09 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,2450 1,3690
Όγκος Τζίρος
2.655.920,0000 3.415.808,2900
Άνοιγμα : 1,3550
Χαμηλό : 1,2450
Υψηλό : 1,3550
Διακύμανση ημέρας : 1,3550 - 1,2450
Πράξεις : 1.983,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.921.905.729,3450
Υψηλό εβδομάδας : 1,4280
Υψηλό μήνα : 1,4280
Υψηλό έτους : 1,4280
Χαμηλό εβδομάδας : 1,2450
Χαμηλό μήνα : 1,1810
Χαμηλό έτους : 0,8410
Ειδήσεις
10:17:20 21/03/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [21.3.2019]
09:38:22 12/03/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Πώληση των μετοχών της Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι A.E. [8.3.2019]
16:13:26 04/03/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2018, την 28 Μαρτίου 2019
13:22:06 12/02/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [12.2.2019]
13:21:24 12/02/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [12.2.2019]
16:00:42 07/02/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Alpha Bank ενισχύει την Εκτελεστική Επιτροπή με τη θέσπιση νέων θέσεων Γενικών Διευθυντών
10:43:58 08/01/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10:28:26 08/01/2019 *ΑΛΦΑ* ΑLPHAΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονικήεκποίηση / Forced Sales – No 1
13:58:48 02/01/2019 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
09:28:38 28/12/2018 *ΑΛΦΑ* ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-Ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr