Σύμβολo : ΑΝΔΡΟ

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

22,2000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
20,0000 22,2000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 22,2000
Χαμηλό : 22,2000
Υψηλό : 22,2000
Διακύμανση ημέρας : 22,2000 - 22,2000
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 9.270.897,6000
Υψηλό εβδομάδας : 22,2000
Υψηλό μήνα : 22,2000
Υψηλό έτους : 22,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 22,2000
Χαμηλό μήνα : 20,6000
Χαμηλό έτους : 20,6000
Ειδήσεις
13:57:46 02/01/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:54:34 21/12/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11:11:50 10/12/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:48:32 06/12/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
09:33:00 03/12/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
11:30:02 28/11/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης, ελλείψει απαρτίας
10:21:18 22/11/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
15:47:16 20/11/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
11:16:40 07/11/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
11:16:20 07/11/2018 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr