Σύμβολo : ΑΝΔΡΟ

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

23,0000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
20,8000 24,4000
Όγκος Τζίρος
5,0000 115,0000
Άνοιγμα : 23,0000
Χαμηλό : 23,0000
Υψηλό : 23,0000
Διακύμανση ημέρας : 23,0000 - 23,0000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 9.226.128,0000
Υψηλό εβδομάδας : 23,0000
Υψηλό μήνα : 23,0000
Υψηλό έτους : 23,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 23,0000
Χαμηλό μήνα : 22,0000
Χαμηλό έτους : 20,4000
Ειδήσεις
11:58:34 05/03/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
09:33:02 04/03/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018
13:27:10 08/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
12:44:10 08/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:58:54 07/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:58:18 07/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
10:10:38 06/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/207
09:08:54 06/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ Ακύρωση ιδίων Μετοχών
09:29:34 01/02/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
14:27:16 25/01/2019 *ΑΝΔΡΟ* ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr