Σύμβολo : ΑΝΕΚ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ

0.0740

Διαφορά : 0.01
Μεταβολή % : 10.45 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.0670 0.0760
Όγκος Τζίρος
341,094.0000 25,344.5200
Άνοιγμα : 0.0750
Χαμηλό : 0.0740
Υψηλό : 0.0750
Διακύμανση ημέρας : 0.0750 - 0.0740
Πράξεις : 64.0000
Κεφαλαιοποίηση : 13,717,603.1840
Υψηλό εβδομάδας : 0.0750
Υψηλό μήνα : 0.0750
Υψηλό έτους : 0.0750
Χαμηλό εβδομάδας : 0.0600
Χαμηλό μήνα : 0.0505
Χαμηλό έτους : 0.0400
Ειδήσεις
10:49:14 19/06/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
15:42:48 23/04/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11:24:36 23/04/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
11:23:14 23/04/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:37:02 12/04/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:43:00 27/02/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) -Κανονική εκποίηση
09:52:24 27/09/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:51:26 27/09/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:22:08 27/06/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15:37:32 06/06/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr