Σύμβολo : ΑΝΕΚ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ

0,0550

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,0440 0,0660
Όγκος Τζίρος
1.845,0000 103,4800
Άνοιγμα : 0,0540
Χαμηλό : 0,0540
Υψηλό : 0,0595
Διακύμανση ημέρας : 0,0595 - 0,0540
Πράξεις : 5,0000
Κεφαλαιοποίηση : 10.195.515,8800
Υψηλό εβδομάδας : 0,0595
Υψηλό μήνα : 0,0650
Υψηλό έτους : 0,0650
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0510
Χαμηλό μήνα : 0,0510
Χαμηλό έτους : 0,0400
Ειδήσεις
09:43:00 27/02/2019 *ΑΝΕΚ* ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) -Κανονική εκποίηση
09:52:24 27/09/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:51:26 27/09/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:22:08 27/06/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15:37:32 06/06/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:34:34 06/06/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
16:11:10 31/05/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:37:16 29/05/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15:39:00 23/05/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη
12:59:08 23/05/2018 *ΑΝΕΚ* ΑΝΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr