Σύμβολo : ΑΣΚΟ

A.S. ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ

2,5400

Διαφορά : 0,06
Μεταβολή % : 2,42 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
2,4200 2,6000
Όγκος Τζίρος
1.200,0000 3.038,0000
Άνοιγμα : 2,5000
Χαμηλό : 2,5000
Υψηλό : 2,5400
Διακύμανση ημέρας : 2,5400 - 2,5000
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 33.340.090,8000
Υψηλό εβδομάδας : 2,6000
Υψηλό μήνα : 2,7600
Υψηλό έτους : 2,9400
Χαμηλό εβδομάδας : 2,4800
Χαμηλό μήνα : 2,4800
Χαμηλό έτους : 2,3800
Ειδήσεις
09:40:06 01/10/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΑ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
11:07:34 07/09/2018 *ΑΣΚΟ* A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.-Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
10:00:50 24/07/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018
16:50:16 17/07/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
09:35:32 22/06/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:32:38 22/06/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17:27:48 21/06/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:26:04 21/06/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11:12:18 31/05/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
11:11:58 31/05/2018 *ΑΣΚΟ* AS COMPANY Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr