Σύμβολo : ΑΣΤΑΚ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

6,6000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
6,3000 6,8000
Όγκος Τζίρος
1,0000 6,8000
Άνοιγμα : 6,8000
Χαμηλό : 6,8000
Υψηλό : 6,8000
Διακύμανση ημέρας : 6,8000 - 6,8000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 92.400.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 6,9500
Υψηλό μήνα : 7,2000
Υψηλό έτους : 7,4500
Χαμηλό εβδομάδας : 6,6000
Χαμηλό μήνα : 6,6000
Χαμηλό έτους : 6,0500
Ειδήσεις
15:51:08 21/12/2018 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
15:07:40 27/06/2018 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:36:20 05/06/2018 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:35:58 05/06/2018 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:30:14 20/03/2018 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-Αποτελέσματα Έτους 2017
13:24:10 16/03/2018 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018
10:54:04 01/12/2017 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
10:10:18 30/08/2017 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2017
13:21:26 23/06/2017 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15:03:28 22/06/2017 *ΑΣΤΑΚ* ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr