Σύμβολo : ΑΒΑΞ

J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε.

0,3600

Διαφορά : -0,00
Μεταβολή % : -0,14 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,3020 0,3995
Όγκος Τζίρος
7.906,0000 2.844,6700
Άνοιγμα : 0,3630
Χαμηλό : 0,3555
Υψηλό : 0,3630
Διακύμανση ημέρας : 0,3630 - 0,3555
Πράξεις : 19,0000
Κεφαλαιοποίηση : 27.955.746,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,3840
Υψηλό μήνα : 0,3970
Υψηλό έτους : 0,3970
Χαμηλό εβδομάδας : 0,3495
Χαμηλό μήνα : 0,3495
Χαμηλό έτους : 0,3495
Ειδήσεις
12:00:42 17/12/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
15:47:52 28/11/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
11:21:10 17/10/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.-Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής
13:15:06 12/10/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
13:12:42 11/10/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
14:12:22 27/09/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
16:50:10 03/09/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:37:16 17/08/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. Πρόσκληση σε Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Έκτακτη Γενική Συνέλευση
12:24:44 14/08/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:55:10 01/08/2018 *ΑΒΑΞ* J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr