Σύμβολo : ΑΒΕ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ

0.2340

Διαφορά : -0.01
Μεταβολή % : -3.31 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.2180 0.2420
Όγκος Τζίρος
55,675.0000 12,759.1000
Άνοιγμα : 0.2400
Χαμηλό : 0.2180
Υψηλό : 0.2400
Διακύμανση ημέρας : 0.2400 - 0.2180
Πράξεις : 25.0000
Κεφαλαιοποίηση : 24,066,308.4480
Υψηλό εβδομάδας : 0.2420
Υψηλό μήνα : 0.2860
Υψηλό έτους : 0.3000
Χαμηλό εβδομάδας : 0.2180
Χαμηλό μήνα : 0.2020
Χαμηλό έτους : 0.1710
Ειδήσεις
17:22:02 07/06/2019 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:47:42 18/04/2019 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
09:43:02 15/04/2019 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:21:30 14/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:38:32 13/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:52:46 11/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-Ανακοίνωση στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Κανονισμού Ε.Ε. 596/2014
09:33:08 11/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ενημέρωση για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαιου
10:12:52 07/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Εισαγωγή νέων (ΚΟ) μετοχών από μετατροπή προνομιούχων μετοχών & Μεταβολή Ονομαστικής Αξίας
09:15:46 06/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:50:34 03/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr