Σύμβολo : ΑΒΕ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ

0,1960

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,1580 0,2020
Όγκος Τζίρος
10.830,0000 2.098,4600
Άνοιγμα : 0,1960
Χαμηλό : 0,1900
Υψηλό : 0,2000
Διακύμανση ημέρας : 0,2000 - 0,1900
Πράξεις : 20,0000
Κεφαλαιοποίηση : 20.158.104,5120
Υψηλό εβδομάδας : 0,2160
Υψηλό μήνα : 0,2500
Υψηλό έτους : 0,3000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1710
Χαμηλό μήνα : 0,1710
Χαμηλό έτους : 0,1710
Ειδήσεις
09:21:30 14/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:38:32 13/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:52:46 11/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-Ανακοίνωση στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Κανονισμού Ε.Ε. 596/2014
09:33:08 11/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ενημέρωση για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαιου
10:12:52 07/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Εισαγωγή νέων (ΚΟ) μετοχών από μετατροπή προνομιούχων μετοχών & Μεταβολή Ονομαστικής Αξίας
09:15:46 06/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:50:34 03/12/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
16:28:50 25/07/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
15:23:24 24/07/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15:35:16 16/07/2018 *ΑΒΕ* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr