Σύμβολo : ΒΚΑΙΦΟ1

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤ

96.3977

Διαφορά : 1.26
Μεταβολή % : 1.33 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
94.1400 97.9999
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 96.0993
Χαμηλό : 95.2000
Υψηλό : 97.0000
Διακύμανση ημέρας : 97.0000 - 95.2000
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 0.0000
Υψηλό εβδομάδας : 97.0000
Υψηλό μήνα : 97.0000
Υψηλό έτους : 98.5000
Χαμηλό εβδομάδας : 95.2000
Χαμηλό μήνα : 94.1301
Χαμηλό έτους : 91.0101
Ειδήσεις
15:38:22 27/06/2018 *ΒΚΑΙΦΟ1* B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr