Σύμβολo : ΒΚΑΙΦΟ1

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤ

95,0505

Διαφορά : -1,33
Μεταβολή % : -1,38 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
94,0001 96,0000
Όγκος Τζίρος
2,0000 1.925,7600
Άνοιγμα : 96,0000
Χαμηλό : 94,1010
Υψηλό : 96,0000
Διακύμανση ημέρας : 96,0000 - 94,1010
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 98,0000
Υψηλό μήνα : 98,0000
Υψηλό έτους : 98,5000
Χαμηλό εβδομάδας : 94,1010
Χαμηλό μήνα : 91,7000
Χαμηλό έτους : 91,0101
Ειδήσεις
15:38:22 27/06/2018 *ΒΚΑΙΦΟ1* B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr