Σύμβολo : ΒΚΑΙΦΟ1

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤ

94,0692

Διαφορά : 0,88
Μεταβολή % : 0,94 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
93,2001 95,8880
Όγκος Τζίρος
69,0000 65.144,9600
Άνοιγμα : 94,0000
Χαμηλό : 94,0000
Υψηλό : 95,4800
Διακύμανση ημέρας : 95,4800 - 94,0000
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 95,4800
Υψηλό μήνα : 95,4800
Υψηλό έτους : 95,4800
Χαμηλό εβδομάδας : 93,1908
Χαμηλό μήνα : 91,0101
Χαμηλό έτους : 91,0101
Ειδήσεις
15:38:22 27/06/2018 *ΒΚΑΙΦΟ1* B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr