Σύμβολo : ΜΠΕΛΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

14,7800

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 0,14 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
14,5000 14,9600
Όγκος Τζίρος
77.388,0000 1.135.309,3800
Άνοιγμα : 14,9000
Χαμηλό : 14,5000
Υψηλό : 14,9000
Διακύμανση ημέρας : 14,9000 - 14,5000
Πράξεις : 589,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.010.963.238,0200
Υψηλό εβδομάδας : 14,9200
Υψηλό μήνα : 14,9400
Υψηλό έτους : 15,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 14,5000
Χαμηλό μήνα : 14,1000
Χαμηλό έτους : 12,2200
Ειδήσεις
09:20:00 13/03/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2018/2019
12:02:48 08/03/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2018/2019
09:28:56 19/02/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:59:46 15/01/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. Ανακοίνωση της πορείας των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2018/2019
09:47:20 13/12/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.Ε.Ε-Χρηματικές Διανομές
09:29:56 11/12/2018 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 3η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
14:40:04 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:39:10 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
10:15:58 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-Υπόσχεση για σταθερά ανοδική μερισματική πολιτική παρά την ασάφεια στην Ελληνική αγορά
17:10:44 02/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO S.A.-Announcement
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr