Σύμβολo : ΜΠΕΛΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

13,8200

Διαφορά : 0,06
Μεταβολή % : 0,44 11:17:31
Αγοραστές Πωλητές
13,5400 13,8200
Όγκος Τζίρος
4.975,0000 68.383,8400
Άνοιγμα : 13,6200
Χαμηλό : 13,6200
Υψηλό : 13,8200
Διακύμανση ημέρας : 13,8200 - 13,6200
Πράξεις : 58,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.880.345.869,3800
Υψηλό εβδομάδας : 13,9000
Υψηλό μήνα : 13,9000
Υψηλό έτους : 13,9000
Χαμηλό εβδομάδας : 13,3400
Χαμηλό μήνα : 12,2200
Χαμηλό έτους : 12,2200
Ειδήσεις
09:59:46 15/01/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. Ανακοίνωση της πορείας των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2018/2019
09:47:20 13/12/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.Ε.Ε-Χρηματικές Διανομές
09:29:56 11/12/2018 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 3η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
14:40:04 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:39:10 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
10:15:58 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-Υπόσχεση για σταθερά ανοδική μερισματική πολιτική παρά την ασάφεια στην Ελληνική αγορά
17:10:44 02/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO S.A.-Announcement
09:27:26 02/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
12:51:00 31/10/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚ 31.10.2018
14:20:12 19/10/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr