Σύμβολo : ΜΠΕΛΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

16.2300

Διαφορά : -0.03
Μεταβολή % : -0.18 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
15.6100 16.7000
Όγκος Τζίρος
121,215.0000 1,964,934.0700
Άνοιγμα : 16.2600
Χαμηλό : 16.0400
Υψηλό : 16.2700
Διακύμανση ημέρας : 16.2700 - 16.0400
Πράξεις : 515.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,208,249,888.5700
Υψηλό εβδομάδας : 16.3100
Υψηλό μήνα : 16.5600
Υψηλό έτους : 16.5600
Χαμηλό εβδομάδας : 15.3000
Χαμηλό μήνα : 15.3000
Χαμηλό έτους : 12.2200
Ειδήσεις
09:57:24 07/05/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. Ανακοίνωση πωλήσεων 10 μήνου για τη χρήση 2018/2019
09:17:48 24/04/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
14:05:54 17/04/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:20:00 13/03/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2018/2019
12:02:48 08/03/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2018/2019
09:28:56 19/02/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:59:46 15/01/2019 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E. Ανακοίνωση της πορείας των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2018/2019
09:47:20 13/12/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.Ε.Ε-Χρηματικές Διανομές
09:29:56 11/12/2018 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 3η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
14:40:04 08/11/2018 *ΜΠΕΛΑ* JUMBO Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr