Σύμβολo : ΒΙΟΣΚ

UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0,3190

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 1,92 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,2810 0,3190
Όγκος Τζίρος
5,0000 1,6000
Άνοιγμα : 0,3190
Χαμηλό : 0,3190
Υψηλό : 0,3190
Διακύμανση ημέρας : 0,3190 - 0,3190
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 997.022,6970
Υψηλό εβδομάδας : 0,3260
Υψηλό μήνα : 0,3280
Υψηλό έτους : 0,3800
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2900
Χαμηλό μήνα : 0,2900
Χαμηλό έτους : 0,2750
Ειδήσεις
14:37:54 01/02/2019 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:27:18 31/01/2019 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)
17:19:58 30/01/2019 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:19:56 22/10/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:22:36 19/10/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15:39:10 05/10/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:51:12 24/09/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13:08:40 03/09/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
16:15:18 30/08/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
14:53:38 30/08/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr