Σύμβολo : ΒΙΟΣΚ

UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0,3050

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,2700 0,3080
Όγκος Τζίρος
30,0000 8,5900
Άνοιγμα : 0,2770
Χαμηλό : 0,2770
Υψηλό : 0,3050
Διακύμανση ημέρας : 0,3050 - 0,2770
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 953.266,2150
Υψηλό εβδομάδας : 0,3050
Υψηλό μήνα : 0,3460
Υψηλό έτους : 0,3460
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2770
Χαμηλό μήνα : 0,2770
Χαμηλό έτους : 0,2770
Ειδήσεις
09:19:56 22/10/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:22:36 19/10/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15:39:10 05/10/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:51:12 24/09/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13:08:40 03/09/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
16:15:18 30/08/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
14:53:38 30/08/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:24:40 28/06/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15:03:56 08/06/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:43:54 08/06/2018 *ΒΙΟΣΚ* UNIBIOS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr