Σύμβολo : ΒΙΟΤ

ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ

0,0550

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,0440 0,0650
Όγκος Τζίρος
3.862,0000 212,4100
Άνοιγμα : 0,0550
Χαμηλό : 0,0550
Υψηλό : 0,0550
Διακύμανση ημέρας : 0,0550 - 0,0550
Πράξεις : 6,0000
Κεφαλαιοποίηση : 966.886,4700
Υψηλό εβδομάδας : 0,0630
Υψηλό μήνα : 0,0630
Υψηλό έτους : 0,0850
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0420
Χαμηλό μήνα : 0,0420
Χαμηλό έτους : 0,0420
Ειδήσεις
11:34:00 28/01/2019 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:02:38 11/01/2019 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:41:52 10/01/2019 Γαλλία: Απροσδόκητη υποχώρηση 1,3% της βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο
11:39:30 10/01/2019 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:28:38 09/01/2019 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:36:42 08/01/2019 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:15:22 20/12/2018 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:47:38 19/12/2018 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:46:06 14/12/2018 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:55:50 18/10/2018 *ΒΙΟΤ* ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr