Σύμβολo : ΜΠΡΙΚ

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ)

2,2200

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -1,33 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
2,0600 2,3200
Όγκος Τζίρος
255,0000 567,7500
Άνοιγμα : 2,2500
Χαμηλό : 2,2200
Υψηλό : 2,2500
Διακύμανση ημέρας : 2,2500 - 2,2200
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 26.465.798,8200
Υψηλό εβδομάδας : 2,3200
Υψηλό μήνα : 2,3800
Υψηλό έτους : 2,3800
Χαμηλό εβδομάδας : 2,2100
Χαμηλό μήνα : 2,1600
Χαμηλό έτους : 1,9600
Ειδήσεις
09:30:48 22/03/2019 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 22 - 03 - 2019
09:47:02 20/03/2019 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Διανομή Μερίσματος BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
09:46:32 20/03/2019 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
09:37:18 27/02/2019 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Προσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π
10:01:14 26/02/2019 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Οικονομικά Αποτελέσματα 2018 BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
09:26:06 18/01/2019 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
09:35:22 20/12/2018 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Αγορά αυτοτελούς γωνιακού ακινήτου επί της οδού Γενναδίου 4 στο Κολωνάκι
09:32:12 05/11/2018 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018 BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
13:57:06 18/10/2018 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)
10:33:32 12/10/2018 *ΜΠΡΙΚ* BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr