Σύμβολo : ΒΥΤΕ

BYTE COMPUTER ABEE (KO)

1.3200

Διαφορά : -0.01
Μεταβολή % : -0.75 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.2000 1.3700
Όγκος Τζίρος
72,350.0000 96,160.9700
Άνοιγμα : 1.3200
Χαμηλό : 1.2900
Υψηλό : 1.3700
Διακύμανση ημέρας : 1.3700 - 1.2900
Πράξεις : 212.0000
Κεφαλαιοποίηση : 20,877,131.8800
Υψηλό εβδομάδας : 1.3700
Υψηλό μήνα : 1.3700
Υψηλό έτους : 1.3700
Χαμηλό εβδομάδας : 1.1000
Χαμηλό μήνα : 0.8000
Χαμηλό έτους : 0.4900
Ειδήσεις
14:48:54 31/05/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
14:47:14 31/05/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:50:00 29/05/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:52:56 07/05/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
12:05:52 09/04/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
10:12:22 08/03/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:38:40 29/01/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:08:46 29/11/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:40:50 16/11/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:17:48 27/06/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr