Σύμβολo : ΒΥΤΕ

BYTE COMPUTER ABEE (KO)

0,6150

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,5650 0,6300
Όγκος Τζίρος
300,0000 184,0000
Άνοιγμα : 0,6100
Χαμηλό : 0,6100
Υψηλό : 0,6150
Διακύμανση ημέρας : 0,6150 - 0,6100
Πράξεις : 5,0000
Κεφαλαιοποίηση : 9.726.845,5350
Υψηλό εβδομάδας : 0,6150
Υψηλό μήνα : 0,6200
Υψηλό έτους : 0,6500
Χαμηλό εβδομάδας : 0,5950
Χαμηλό μήνα : 0,5700
Χαμηλό έτους : 0,4900
Ειδήσεις
10:12:22 08/03/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:38:40 29/01/2019 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:08:46 29/11/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:40:50 16/11/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:17:48 27/06/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15:35:40 01/06/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:35:10 01/06/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:45:26 11/05/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
14:45:00 11/05/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:44:32 11/05/2018 *ΒΥΤΕ* BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr