Σύμβολo : CENER

CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ)

1.5000

Διαφορά : 0.02
Μεταβολή % : 1.21 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
1.4200 1.5380
Όγκος Τζίρος
501,972.0000 755,048.5900
Άνοιγμα : 1.4900
Χαμηλό : 1.4720
Υψηλό : 1.5300
Διακύμανση ημέρας : 1.5300 - 1.4720
Πράξεις : 579.0000
Κεφαλαιοποίηση : 285,244,021.5000
Υψηλό εβδομάδας : 1.5300
Υψηλό μήνα : 1.5300
Υψηλό έτους : 1.5300
Χαμηλό εβδομάδας : 1.4600
Χαμηλό μήνα : 1.3120
Χαμηλό έτους : 1.1820
Ειδήσεις
09:36:20 13/06/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:51:44 05/06/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:37:58 29/05/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:36:06 29/05/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2019
09:54:14 25/04/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:30:30 24/04/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού - Οικονομικής Έκθεσης 2018
09:55:50 18/04/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:41:20 21/03/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
09:31:00 25/02/2019 *CENER* CENERGY HOLDINGS-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:14:58 04/12/2018 *CENER* CENERGY HOLDINGS Κλάδος Καλωδίων: Στην κοινοπραξία Tideway ? Ελληνικά Καλώδια η ανάθεση του έργου διασύνδεσης του αιολικού πάρκου Seamade ανοικτά της ακτής του Βελγίου με το δίκτυο
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr