Σύμβολo : ΣΕΝΤΡ

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

0,1460

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,34 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,1180 0,1545
Όγκος Τζίρος
24.609,0000 3.553,3800
Άνοιγμα : 0,1520
Χαμηλό : 0,1400
Υψηλό : 0,1520
Διακύμανση ημέρας : 0,1520 - 0,1400
Πράξεις : 24,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.764.075,6760
Υψηλό εβδομάδας : 0,1530
Υψηλό μήνα : 0,1580
Υψηλό έτους : 0,1580
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1400
Χαμηλό μήνα : 0,1180
Χαμηλό έτους : 0,1180
Ειδήσεις
09:34:20 01/10/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2018
13:32:50 01/06/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13:31:08 01/06/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:53:58 11/05/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:14:32 30/04/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018
17:08:14 21/11/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:07:50 14/11/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:39:34 16/10/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.
09:35:00 12/10/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:29:42 29/09/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr