Σύμβολo : ΣΕΝΤΡ

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

0,1625

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 1,88 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,1460 0,1880
Όγκος Τζίρος
109.840,0000 17.378,7000
Άνοιγμα : 0,1600
Χαμηλό : 0,1550
Υψηλό : 0,1645
Διακύμανση ημέρας : 0,1645 - 0,1550
Πράξεις : 54,0000
Κεφαλαιοποίηση : 16.432.618,4750
Υψηλό εβδομάδας : 0,1645
Υψηλό μήνα : 0,1645
Υψηλό έτους : 0,1645
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1510
Χαμηλό μήνα : 0,1380
Χαμηλό έτους : 0,1180
Ειδήσεις
09:34:20 01/10/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2018
13:32:50 01/06/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13:31:08 01/06/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:53:58 11/05/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:14:32 30/04/2018 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018
17:08:14 21/11/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:07:50 14/11/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:39:34 16/10/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.
09:35:00 12/10/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:29:42 29/09/2017 *ΣΕΝΤΡ* CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr