Σύμβολo : CNLCAP

CNL CAPITAL ΕΚΕΣ -ΔΟΕE (ΚΟ)

9,5500

Διαφορά : -0,05
Μεταβολή % : -0,52 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
9,5000 9,7000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 9,5500
Χαμηλό : 9,5500
Υψηλό : 9,6000
Διακύμανση ημέρας : 9,6000 - 9,5500
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 7.491.975,0000
Υψηλό εβδομάδας : 9,6000
Υψηλό μήνα : 9,8000
Υψηλό έτους : 9,8000
Χαμηλό εβδομάδας : 9,5500
Χαμηλό μήνα : 9,5500
Χαμηλό έτους : 9,5500
Ειδήσεις
09:27:12 16/01/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/12/2018
10:55:56 14/01/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
10:55:16 14/01/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:33:10 18/12/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. Ανακοίνωση ορισμού νέου Εσωτερικού Ελεγκτή
09:22:44 14/12/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/11/2018
12:21:26 20/11/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:23:38 16/11/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/10/2018
10:49:54 22/10/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:36:42 16/10/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/09/2018
12:54:50 28/09/2018 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr