Σύμβολo : CNLCAP

CNL CAPITAL ΕΚΕΣ -ΔΟΕE (ΚΟ)

9.4500

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
9.3500 9.5000
Όγκος Τζίρος
512.0000 4,825.3000
Άνοιγμα : 9.4000
Χαμηλό : 9.4000
Υψηλό : 9.4500
Διακύμανση ημέρας : 9.4500 - 9.4000
Πράξεις : 10.0000
Κεφαλαιοποίηση : 7,413,525.0000
Υψηλό εβδομάδας : 9.5000
Υψηλό μήνα : 9.7000
Υψηλό έτους : 10.2000
Χαμηλό εβδομάδας : 9.3500
Χαμηλό μήνα : 9.3500
Χαμηλό έτους : 9.3500
Ειδήσεις
11:12:18 10/06/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ
11:45:16 03/06/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:23:04 27/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:15:08 20/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:14 16/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:42:42 14/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
09:50:06 10/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
09:47:18 10/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:46:22 10/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8 ΜΑΙΟΥ 2019
09:52:26 07/05/2019 *CNLCAP* CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr