Σύμβολo : ΚΟΡΑΛΟ1

CORAL Α.Ε. (Μη μετατ

100,9909

Διαφορά : 0,69
Μεταβολή % : 0,69 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
100,0000 101,5000
Όγκος Τζίρος
44,0000 44.692,6700
Άνοιγμα : 101,0000
Χαμηλό : 100,9000
Υψηλό : 101,0000
Διακύμανση ημέρας : 101,0000 - 100,9000
Πράξεις : 4,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 101,2000
Υψηλό μήνα : 101,2000
Υψηλό έτους : 101,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 100,3000
Χαμηλό μήνα : 100,3000
Χαμηλό έτους : 100,3000
Ειδήσεις
11:16:42 14/05/2018 *ΚΟΡΑΛΟ1* CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr