Σύμβολo : ΚΟΡΑΛΟ1

CORAL Α.Ε. (Μη μετατ

101,4771

Διαφορά : 0,25
Μεταβολή % : 0,25 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
100,2100 102,0000
Όγκος Τζίρος
320,0000 327.296,9000
Άνοιγμα : 101,1500
Χαμηλό : 101,1000
Υψηλό : 101,4800
Διακύμανση ημέρας : 101,4800 - 101,1000
Πράξεις : 12,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 101,4800
Υψηλό μήνα : 101,7000
Υψηλό έτους : 101,7000
Χαμηλό εβδομάδας : 101,1000
Χαμηλό μήνα : 100,1000
Χαμηλό έτους : 100,0000
Ειδήσεις
11:16:42 14/05/2018 *ΚΟΡΑΛΟ1* CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr