Σύμβολo : ΚΟΡΑΛΟ1

CORAL Α.Ε. (Μη μετατ

103.7083

Διαφορά : 1.21
Μεταβολή % : 1.18 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
101.2000 104.8400
Όγκος Τζίρος
24.0000 24,980.0000
Άνοιγμα : 102.5000
Χαμηλό : 102.5000
Υψηλό : 103.9500
Διακύμανση ημέρας : 103.9500 - 102.5000
Πράξεις : 4.0000
Κεφαλαιοποίηση : 0.0000
Υψηλό εβδομάδας : 103.9500
Υψηλό μήνα : 103.9500
Υψηλό έτους : 103.9500
Χαμηλό εβδομάδας : 102.5000
Χαμηλό μήνα : 101.2000
Χαμηλό έτους : 100.0000
Ειδήσεις
11:16:42 14/05/2018 *ΚΟΡΑΛΟ1* CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr