Σύμβολo : ΣΠΙ

CPI Α.Ε. (ΚΟ)

0.2680

Διαφορά : 0.01
Μεταβολή % : 3.08 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.2460 0.2860
Όγκος Τζίρος
7,003.0000 1,861.4800
Άνοιγμα : 0.2600
Χαμηλό : 0.2600
Υψηλό : 0.2680
Διακύμανση ημέρας : 0.2680 - 0.2600
Πράξεις : 10.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,655,210.0000
Υψηλό εβδομάδας : 0.2680
Υψηλό μήνα : 0.2700
Υψηλό έτους : 0.2700
Χαμηλό εβδομάδας : 0.2580
Χαμηλό μήνα : 0.2100
Χαμηλό έτους : 0.1860
Ειδήσεις
16:50:32 03/04/2019 *ΣΠΙ* CPI A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
10:07:54 29/03/2019 *ΣΠΙ* CPI A.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15:31:34 28/12/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 28/12/2018
15:30:46 28/12/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:22:46 04/12/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
17:22:24 04/12/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
17:21:24 04/12/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
11:00:06 31/10/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
11:15:34 03/04/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:32:04 08/03/2018 *ΣΠΙ* CPI A.E.-Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07ης Μαρτίου 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr