Σύμβολo : ΚΡΕΤΑ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

0,7500

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 6,23 12:05:05
Αγοραστές Πωλητές
0,6000 0,7700
Όγκος Τζίρος
3.223,0000 2.356,2140
Άνοιγμα : 0,7600
Χαμηλό : 0,7200
Υψηλό : 0,7640
Διακύμανση ημέρας : 0,7640 - 0,7200
Πράξεις : 35,0000
Κεφαλαιοποίηση : 23.657.700,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,8000
Υψηλό μήνα : 0,8000
Υψηλό έτους : 0,8000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6600
Χαμηλό μήνα : 0,6000
Χαμηλό έτους : 0,6000
Ειδήσεις
09:29:14 16/01/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:41:08 02/01/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:19:48 27/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:23:36 27/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
09:21:20 27/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος
12:56:38 21/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:45:18 21/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:49:16 19/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών
13:17:56 18/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
10:46:12 18/12/2018 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr