Σύμβολo : ΚΡΕΤΑ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

0,8420

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,48 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,7100 1,0850
Όγκος Τζίρος
12.813,0000 11.166,8700
Άνοιγμα : 0,8400
Χαμηλό : 0,8400
Υψηλό : 0,9000
Διακύμανση ημέρας : 0,9000 - 0,8400
Πράξεις : 20,0000
Κεφαλαιοποίηση : 26.559.711,2000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9500
Υψηλό μήνα : 0,9840
Υψηλό έτους : 1,2200
Χαμηλό εβδομάδας : 0,7900
Χαμηλό μήνα : 0,7100
Χαμηλό έτους : 0,6000
Ειδήσεις
09:38:04 06/03/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
09:33:14 20/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ.
09:48:02 18/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών
15:58:04 15/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:22:26 15/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
09:36:08 07/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:44:38 04/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:23:56 01/02/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
16:47:36 30/01/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:32:32 29/01/2019 *ΚΡΕΤΑ* ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr