Σύμβολo : ΔΑΙΟΣ

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

2.8200

Διαφορά : 0.02
Μεταβολή % : 0.71 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
2.7200 2.8200
Όγκος Τζίρος
1,140.0000 3,169.2600
Άνοιγμα : 2.7200
Χαμηλό : 2.7200
Υψηλό : 2.8200
Διακύμανση ημέρας : 2.8200 - 2.7200
Πράξεις : 7.0000
Κεφαλαιοποίηση : 42,300,000.0000
Υψηλό εβδομάδας : 2.8200
Υψηλό μήνα : 2.8200
Υψηλό έτους : 2.8400
Χαμηλό εβδομάδας : 2.7200
Χαμηλό μήνα : 2.7000
Χαμηλό έτους : 2.6200
Ειδήσεις
14:36:54 05/06/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
14:36:32 05/06/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
12:27:18 07/05/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:06:44 09/04/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν 4569/2018
13:56:08 02/04/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
11:31:02 01/02/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:36:52 06/12/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:36:48 03/07/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
13:02:46 29/06/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
13:02:02 29/06/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr