Σύμβολo : ΔΑΙΟΣ

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

2,8000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
2,6200 2,8000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 2,6200
Χαμηλό : 2,6200
Υψηλό : 2,8000
Διακύμανση ημέρας : 2,8000 - 2,6200
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 42.000.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 2,8000
Υψηλό μήνα : 2,8000
Υψηλό έτους : 2,8200
Χαμηλό εβδομάδας : 2,6200
Χαμηλό μήνα : 2,6200
Χαμηλό έτους : 2,6200
Ειδήσεις
11:31:02 01/02/2019 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:36:52 06/12/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:36:48 03/07/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
13:02:46 29/06/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
13:02:02 29/06/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:10:08 05/06/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:09:34 05/06/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:53:56 11/04/2018 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
13:34:58 30/10/2017 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
14:03:50 19/06/2017 *ΔΑΙΟΣ* ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr