Σύμβολo : ΔΕΛΤΕΧΟ1

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.

100,0000

Διαφορά : 0,05
Μεταβολή % : 0,05 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
97,8100 100,0000
Όγκος Τζίρος
5,0000 5.019,1000
Άνοιγμα : 100,0000
Χαμηλό : 100,0000
Υψηλό : 100,0000
Διακύμανση ημέρας : 100,0000 - 100,0000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 100,0000
Υψηλό μήνα : 100,0000
Υψηλό έτους : 100,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 99,9000
Χαμηλό μήνα : 99,9000
Χαμηλό έτους : 99,9000
Ειδήσεις
10:30:42 02/02/2018 *ΔΕΛΤΕΧΟ1* ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr