Σύμβολo : ΔΕΛΤΕΧΟ1

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.

100.7423

Διαφορά : 0.74
Μεταβολή % : 0.74 17:25:05
Αγοραστές Πωλητές
98.5210 101.5000
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 101.4000
Χαμηλό : 100.5000
Υψηλό : 101.4000
Διακύμανση ημέρας : 101.4000 - 100.5000
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 0.0000
Υψηλό εβδομάδας : 101.4000
Υψηλό μήνα : 101.4000
Υψηλό έτους : 101.4000
Χαμηλό εβδομάδας : 100.5000
Χαμηλό μήνα : 100.0000
Χαμηλό έτους : 99.0000
Ειδήσεις
10:30:42 02/02/2018 *ΔΕΛΤΕΧΟ1* ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr