Σύμβολo : ΔΕΛΤΕΧΟ1

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.

100,0000

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,01 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
98,1234 100,2500
Όγκος Τζίρος
20,0000 20.275,0000
Άνοιγμα : 100,0000
Χαμηλό : 100,0000
Υψηλό : 100,0000
Διακύμανση ημέρας : 100,0000 - 100,0000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 100,2500
Υψηλό μήνα : 100,2500
Υψηλό έτους : 100,2500
Χαμηλό εβδομάδας : 99,9000
Χαμηλό μήνα : 99,9000
Χαμηλό έτους : 99,9000
Ειδήσεις
10:30:42 02/02/2018 *ΔΕΛΤΕΧΟ1* ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr