Σύμβολo : ΔΡΟΜΕ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ

0.3990

Διαφορά : 0.01
Μεταβολή % : 1.27 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.3650 0.4350
Όγκος Τζίρος
32,363.0000 12,571.7000
Άνοιγμα : 0.4050
Χαμηλό : 0.3800
Υψηλό : 0.4050
Διακύμανση ημέρας : 0.4050 - 0.3800
Πράξεις : 40.0000
Κεφαλαιοποίηση : 13,853,280.0000
Υψηλό εβδομάδας : 0.4050
Υψηλό μήνα : 0.4340
Υψηλό έτους : 0.4340
Χαμηλό εβδομάδας : 0.3710
Χαμηλό μήνα : 0.3470
Χαμηλό έτους : 0.2000
Ειδήσεις
14:01:18 05/06/2019 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04/06/2019 (Ορθή Επανάληψη)
15:34:08 04/06/2019 *ΔΡΟΜΕ* *ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04/06/2019
09:36:22 30/05/2019 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:03:52 08/05/2019 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
15:19:52 24/04/2019 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
15:55:26 17/04/2019 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16:35:46 10/12/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17:16:52 29/10/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ
11:46:00 19/10/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-Συμμετοχή του ΔΡΟΜΕΑ στο 1ο ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference
17:05:08 20/07/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ Δελτίο Τύπου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr