Σύμβολo : ΔΡΟΜΕ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ

0,2520

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 6,78 11:29:30
Αγοραστές Πωλητές
0,2260 0,2560
Όγκος Τζίρος
11.745,0000 2.937,3340
Άνοιγμα : 0,2460
Χαμηλό : 0,2460
Υψηλό : 0,2560
Διακύμανση ημέρας : 0,2560 - 0,2460
Πράξεις : 8,0000
Κεφαλαιοποίηση : 8.749.440,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,2560
Υψηλό μήνα : 0,2560
Υψηλό έτους : 0,2560
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2200
Χαμηλό μήνα : 0,2000
Χαμηλό έτους : 0,2000
Ειδήσεις
16:35:46 10/12/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17:16:52 29/10/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ
11:46:00 19/10/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-Συμμετοχή του ΔΡΟΜΕΑ στο 1ο ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference
17:05:08 20/07/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ Δελτίο Τύπου
15:07:40 05/06/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05/06/2018
09:52:08 30/04/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018
09:53:54 29/01/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-Δελτίο Τύπου (Ορθή Επανάληψη)
15:54:26 26/01/2018 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - Δελτίο Τύπου
09:42:20 17/11/2017 *ΔΡΟΜΕ* - Δελτίο Τύπου
09:59:06 26/09/2017 *ΔΡΟΜΕ* ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ-Δελτίο Τύπου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr