Σύμβολo : ΕΕΕ

COCA-COLA HBC AG

30,4400

Διαφορά : 0,42
Μεταβολή % : 1,40 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
29,9000 31,4000
Όγκος Τζίρος
15.751,0000 478.478,3600
Άνοιγμα : 30,0200
Χαμηλό : 30,0200
Υψηλό : 30,6300
Διακύμανση ημέρας : 30,6300 - 30,0200
Πράξεις : 82,0000
Κεφαλαιοποίηση : 11.318.420.850,7600
Υψηλό εβδομάδας : 31,1000
Υψηλό μήνα : 31,1000
Υψηλό έτους : 31,1000
Χαμηλό εβδομάδας : 29,9200
Χαμηλό μήνα : 29,5700
Χαμηλό έτους : 26,8100
Ειδήσεις
17:14:16 22/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities
16:52:22 22/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities
09:45:40 22/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Transaction in own shares
16:56:58 21/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities
09:51:12 20/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
14:53:32 19/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities
09:36:54 19/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Transaction in own shares
09:28:46 18/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
17:25:24 15/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities
11:47:52 15/03/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Publication of the 2018 Integrated Annual Report
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr