Σύμβολo : ΕΕΕ

COCA-COLA HBC AG

28,6800

Διαφορά : 0,15
Μεταβολή % : 0,53 11:23:34
Αγοραστές Πωλητές
26,3500 28,8700
Όγκος Τζίρος
220,0000 6.331,3200
Άνοιγμα : 28,8000
Χαμηλό : 28,6000
Υψηλό : 28,8000
Διακύμανση ημέρας : 28,8000 - 28,6000
Πράξεις : 12,0000
Κεφαλαιοποίηση : 10.664.004.927,7200
Υψηλό εβδομάδας : 28,8000
Υψηλό μήνα : 28,8000
Υψηλό έτους : 28,8000
Χαμηλό εβδομάδας : 27,9900
Χαμηλό μήνα : 26,8100
Χαμηλό έτους : 26,8100
Ειδήσεις
09:29:14 18/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Transaction in own shares
09:48:08 17/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
09:34:14 16/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Transaction in own shares (Ορθή Επανάληψη)
09:33:32 16/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Transaction in own shares
09:45:04 15/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
16:30:10 14/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Conference call invitation for investors and analysts for the 2018 full-year results on Thursday, 14 February 2019
09:37:20 14/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
09:49:50 11/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
09:54:52 10/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G. Transaction in own shares
17:12:52 07/01/2019 *ΕΕΕ* COCA-COLA HBC A.G.-Athens Exchange trading date of ordinary shares resulting from the exercise of stock options
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr