Σύμβολo : ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. (ΚΟ)

1,2500

Διαφορά : -0,08
Μεταβολή % : -6,02 11:54:01
Αγοραστές Πωλητές
1,2000 1,3700
Όγκος Τζίρος
200,0000 250,0000
Άνοιγμα : 1,2800
Χαμηλό : 1,2800
Υψηλό : 1,2800
Διακύμανση ημέρας : 1,2800 - 1,2800
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 29.785.162,5000
Υψηλό εβδομάδας : 1,2800
Υψηλό μήνα : 1,3300
Υψηλό έτους : 1,3300
Χαμηλό εβδομάδας : 1,2800
Χαμηλό μήνα : 1,2200
Χαμηλό έτους : 1,2200
Ειδήσεις
12:04:12 05/09/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΝΟΙΛ - ΗΡΩΝ
14:29:40 05/07/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
14:12:50 05/07/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:40:40 14/06/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:40:08 14/06/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
10:35:20 07/06/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12:38:24 19/03/2018 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13:17:08 30/06/2017 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
12:46:24 29/06/2017 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. - Χρηματικές Διανομές
12:42:10 16/06/2017 *ΕΛΙΝ* ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr