Σύμβολo : ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

7,5400

Διαφορά : -0,06
Μεταβολή % : -0,79 11:01:43
Αγοραστές Πωλητές
7,4800 7,6200
Όγκος Τζίρος
1.921,0000 14.427,3100
Άνοιγμα : 7,5000
Χαμηλό : 7,4900
Υψηλό : 7,5400
Διακύμανση ημέρας : 7,5400 - 7,4900
Πράξεις : 40,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.304.489.294,9000
Υψηλό εβδομάδας : 7,7000
Υψηλό μήνα : 7,7000
Υψηλό έτους : 7,7000
Χαμηλό εβδομάδας : 7,4300
Χαμηλό μήνα : 7,2300
Χαμηλό έτους : 7,2300
Ειδήσεις
15:33:50 21/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση ? Διάθεση εσόδων πώλησης ΔΕΣΦΑ
15:07:44 20/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση - Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης ΔΕΣΦΑ
09:23:16 10/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Cash Distributions
12:51:30 07/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:33:14 05/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Διάθεση ιδίων μετοχών στo πλαίσιo Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
17:19:30 04/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
13:31:50 30/11/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
11:28:38 30/11/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11:27:12 30/11/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12:56:06 14/11/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr