Σύμβολo : ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

8.6600

Διαφορά : -0.14
Μεταβολή % : -1.59 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
8.6200 8.8600
Όγκος Τζίρος
67,082.0000 587,613.7900
Άνοιγμα : 8.8000
Χαμηλό : 8.6600
Υψηλό : 8.8400
Διακύμανση ημέρας : 8.8400 - 8.6600
Πράξεις : 363.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,646,800,702.1000
Υψηλό εβδομάδας : 8.8400
Υψηλό μήνα : 8.8400
Υψηλό έτους : 8.8400
Χαμηλό εβδομάδας : 8.6400
Χαμηλό μήνα : 8.2400
Χαμηλό έτους : 7.2300
Ειδήσεις
17:11:14 19/06/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:44:54 11/06/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:10:56 10/06/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7.6.2019
15:21:20 17/05/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019
11:00:30 17/05/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αποτελέσματα A' Τριμήνου 2019
16:37:56 13/05/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Οικονομικό Ημερολόγιο 2019 (Τροποποίηση)
16:10:54 05/04/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:11:56 04/04/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:42:36 04/04/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενημέρωση επενδυτικού κοινού: Εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας ΤΑΙΠΕΔ
15:35:14 01/04/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr