Σύμβολo : ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

8,2100

Διαφορά : -0,10
Μεταβολή % : -1,20 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
8,2100 8,4900
Όγκος Τζίρος
78.134,0000 646.685,3000
Άνοιγμα : 8,3200
Χαμηλό : 8,2100
Υψηλό : 8,3900
Διακύμανση ημέρας : 8,3900 - 8,2100
Πράξεις : 455,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.509.264.868,8500
Υψηλό εβδομάδας : 8,5800
Υψηλό μήνα : 8,5800
Υψηλό έτους : 8,5800
Χαμηλό εβδομάδας : 8,2100
Χαμηλό μήνα : 8,0400
Χαμηλό έτους : 7,2300
Ειδήσεις
14:09:20 20/03/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:33:54 01/03/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-Οικονομικό Ημερολόγιο 2019
12:39:36 25/01/2019 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:33:50 21/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση ? Διάθεση εσόδων πώλησης ΔΕΣΦΑ
15:07:44 20/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση - Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης ΔΕΣΦΑ
09:23:16 10/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Cash Distributions
12:51:30 07/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:33:14 05/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Διάθεση ιδίων μετοχών στo πλαίσιo Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
17:19:30 04/12/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
13:31:50 30/11/2018 *ΕΛΠΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr