Σύμβολo : ΕΛΣΤΡ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ

1.4000

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.3200 1.5000
Όγκος Τζίρος
2,662.0000 3,736.1400
Άνοιγμα : 1.4300
Χαμηλό : 1.4000
Υψηλό : 1.4300
Διακύμανση ημέρας : 1.4300 - 1.4000
Πράξεις : 10.0000
Κεφαλαιοποίηση : 25,775,174.6000
Υψηλό εβδομάδας : 1.4300
Υψηλό μήνα : 1.4400
Υψηλό έτους : 1.4800
Χαμηλό εβδομάδας : 1.3900
Χαμηλό μήνα : 1.1850
Χαμηλό έτους : 1.1050
Ειδήσεις
12:18:04 30/05/2019 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:17:42 30/05/2019 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:26:02 16/04/2019 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
12:59:36 09/04/2019 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4569/2018
09:27:04 29/03/2019 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
13:12:52 28/11/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
13:00:00 28/09/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:50:02 24/09/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:26:28 01/08/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
09:41:58 31/07/2018 *ΕΛΣΤΡ" ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-Ακύρωση ιδίων Μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr