Σύμβολo : ΕΛΣΤΡ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ

1,1800

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 3,96 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
1,1150 1,2000
Όγκος Τζίρος
2.472,0000 2.829,4600
Άνοιγμα : 1,1500
Χαμηλό : 1,1250
Υψηλό : 1,1800
Διακύμανση ημέρας : 1,1800 - 1,1250
Πράξεις : 9,0000
Κεφαλαιοποίηση : 21.724.790,0200
Υψηλό εβδομάδας : 1,2000
Υψηλό μήνα : 1,2000
Υψηλό έτους : 1,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 1,1250
Χαμηλό μήνα : 1,1250
Χαμηλό έτους : 1,1250
Ειδήσεις
13:12:52 28/11/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
13:00:00 28/09/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:50:02 24/09/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:26:28 01/08/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
09:41:58 31/07/2018 *ΕΛΣΤΡ" ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-Ακύρωση ιδίων Μετοχών
13:05:14 27/07/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
09:49:10 22/06/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:17:30 29/05/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3/3)
14:16:54 29/05/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2/3)
14:16:06 29/05/2018 *ΕΛΣΤΡ* ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1/3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr