Σύμβολo : ΕΛΤΟΝ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε.

1,3100

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 11:21:32
Αγοραστές Πωλητές
1,1800 1,3750
Όγκος Τζίρος
7.634,0000 10.000,5400
Άνοιγμα : 1,3100
Χαμηλό : 1,3100
Υψηλό : 1,3100
Διακύμανση ημέρας : 1,3100 - 1,3100
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 35.016.544,9700
Υψηλό εβδομάδας : 1,3300
Υψηλό μήνα : 1,3300
Υψηλό έτους : 1,3300
Χαμηλό εβδομάδας : 1,2400
Χαμηλό μήνα : 1,2000
Χαμηλό έτους : 1,2000
Ειδήσεις
10:37:28 09/07/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ-Χρηματικές Διανομές
09:44:50 21/06/2018 *ΛΟΓΟΣ* LOGISMOS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:43:26 21/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:42:24 21/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:38:54 21/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:00:50 20/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018- Διανομή μερίσματος
12:59:28 20/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018- Διανομή μερίσματος
12:19:24 23/05/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
12:19:08 23/05/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:18:26 23/05/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr