Σύμβολo : ΕΛΤΟΝ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε.

1,4600

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,34 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,3100 1,4850
Όγκος Τζίρος
2.656,0000 3.787,8600
Άνοιγμα : 1,4700
Χαμηλό : 1,4100
Υψηλό : 1,4700
Διακύμανση ημέρας : 1,4700 - 1,4100
Πράξεις : 27,0000
Κεφαλαιοποίηση : 39.026.073,0200
Υψηλό εβδομάδας : 1,4850
Υψηλό μήνα : 1,5050
Υψηλό έτους : 1,5600
Χαμηλό εβδομάδας : 1,4000
Χαμηλό μήνα : 1,3500
Χαμηλό έτους : 1,2000
Ειδήσεις
15:27:06 22/03/2019 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
10:37:28 09/07/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ-Χρηματικές Διανομές
09:44:50 21/06/2018 *ΛΟΓΟΣ* LOGISMOS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:43:26 21/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:42:24 21/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:38:54 21/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:00:50 20/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018- Διανομή μερίσματος
12:59:28 20/06/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018- Διανομή μερίσματος
12:19:24 23/05/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
12:19:08 23/05/2018 *ΕΛΤΟΝ* ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr