Σύμβολo : ΕΤΕ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ

1,5350

Διαφορά : -0,12
Μεταβολή % : -7,47 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,5350 1,6910
Όγκος Τζίρος
3.029.143,0000 4.820.402,7500
Άνοιγμα : 1,6750
Χαμηλό : 1,5350
Υψηλό : 1,6860
Διακύμανση ημέρας : 1,6860 - 1,5350
Πράξεις : 2.290,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.404.087.759,8550
Υψηλό εβδομάδας : 1,7590
Υψηλό μήνα : 1,7590
Υψηλό έτους : 1,7590
Χαμηλό εβδομάδας : 1,5350
Χαμηλό μήνα : 1,4380
Χαμηλό έτους : 0,9000
Ειδήσεις
16:42:52 21/03/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 6 περ. γ του Ν. 3864/2010
11:06:58 19/03/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
09:34:04 19/03/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
13:47:42 04/03/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Δελτίο Τύπου
10:01:00 18/02/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (IRS) ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΕΔ)
09:30:56 25/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10:57:52 21/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 6 περ. γ του Ν. 3864/2010
10:57:06 21/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007
10:47:50 08/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:26:58 08/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr