Σύμβολo : ΕΤΕ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ

0,9780

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 2,09 11:53:24
Αγοραστές Πωλητές
0,9300 1,0660
Όγκος Τζίρος
1.502.963,0000 1.441.595,2040
Άνοιγμα : 0,9420
Χαμηλό : 0,9420
Υψηλό : 0,9880
Διακύμανση ημέρας : 0,9880 - 0,9420
Πράξεις : 770,0000
Κεφαλαιοποίηση : 894.591.419,6340
Υψηλό εβδομάδας : 1,1350
Υψηλό μήνα : 1,2340
Υψηλό έτους : 1,2340
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9410
Χαμηλό μήνα : 0,9410
Χαμηλό έτους : 0,9410
Ειδήσεις
10:47:50 08/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:26:58 08/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
17:23:08 04/01/2019 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:47:18 19/12/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
15:20:28 13/12/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.4374. 2016
09:13:20 06/12/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007
09:34:20 30/11/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
10:27:46 26/11/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10:26:44 26/11/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
12:43:26 12/11/2018 *ΕΤΕ* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Δελτίο Τύπου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr