Σύμβολo : ΕΥΠΙΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)

3,7000

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 1,09 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
3,6500 3,7000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 3,6700
Χαμηλό : 3,6700
Υψηλό : 3,7000
Διακύμανση ημέρας : 3,7000 - 3,6700
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 101.763.604,9000
Υψηλό εβδομάδας : 3,7000
Υψηλό μήνα : 3,7000
Υψηλό έτους : 3,7500
Χαμηλό εβδομάδας : 3,6500
Χαμηλό μήνα : 3,5600
Χαμηλό έτους : 3,4000
Ειδήσεις
17:17:50 06/02/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
11:24:38 17/01/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:24:10 17/01/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:31:56 24/10/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
13:15:52 26/09/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:51:56 30/05/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α-Χρηματικές Διανομές
12:05:16 24/05/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
11:38:48 24/05/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
11:38:06 24/05/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
12:55:36 23/05/2018 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr