Σύμβολo : ΕΥΠΙΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)

3.9900

Διαφορά : -0.01
Μεταβολή % : -0.25 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
3.9400 4.0800
Όγκος Τζίρος
5,072.0000 20,230.1500
Άνοιγμα : 3.9700
Χαμηλό : 3.9500
Υψηλό : 4.0000
Διακύμανση ημέρας : 4.0000 - 3.9500
Πράξεις : 18.0000
Κεφαλαιοποίηση : 109,739,671.2300
Υψηλό εβδομάδας : 4.2000
Υψηλό μήνα : 4.2000
Υψηλό έτους : 4.4000
Χαμηλό εβδομάδας : 3.9500
Χαμηλό μήνα : 3.9500
Χαμηλό έτους : 3.4000
Ειδήσεις
09:43:28 29/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
17:01:28 22/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
17:01:02 22/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12:06:52 22/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
12:06:34 22/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
09:41:50 22/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:41:26 22/05/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
13:52:48 25/04/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
13:52:18 25/04/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:28:52 24/04/2019 *ΕΥΠΙΚ* ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου το 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr