Σύμβολo : ΕΥΡΩΒ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

0.8480

Διαφορά : -0.01
Μεταβολή % : -1.34 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0.8230 0.8900
Όγκος Τζίρος
4,223,291.0000 3,597,168.8900
Άνοιγμα : 0.8530
Χαμηλό : 0.8450
Υψηλό : 0.8650
Διακύμανση ημέρας : 0.8650 - 0.8450
Πράξεις : 1,305.0000
Κεφαλαιοποίηση : 3,145,369,250.4960
Υψηλό εβδομάδας : 0.8700
Υψηλό μήνα : 0.8700
Υψηλό έτους : 0.8750
Χαμηλό εβδομάδας : 0.8050
Χαμηλό μήνα : 0.7820
Χαμηλό έτους : 0.4664
Ειδήσεις
10:09:20 14/06/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση - Η Eurobank ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Piraeus Bank Bulgaria
09:51:02 03/06/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ανακοίνωση - Παροχή πληροφόρησης για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 βάσει του άρθρου 6 του ν. 4374/2016
09:46:16 31/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2019
10:34:58 30/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6. περ. γ) του ν. 3864/2010
10:32:14 30/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010
10:30:24 30/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010 (Ορθή Επανάληψη)
09:51:12 29/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010
09:49:12 29/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010
09:51:18 23/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης - Μεταβολή ονομαστικής Αξίας
09:52:56 20/05/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr