Σύμβολo : ΕΥΡΩΒ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

0,5000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,73 11:21:42
Αγοραστές Πωλητές
0,4840 0,5335
Όγκος Τζίρος
2.137.619,0000 1.069.011,4624
Άνοιγμα : 0,4980
Χαμηλό : 0,4970
Υψηλό : 0,5030
Διακύμανση ημέρας : 0,5030 - 0,4970
Πράξεις : 455,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.092.999.382,5000
Υψηλό εβδομάδας : 0,5290
Υψηλό μήνα : 0,5525
Υψηλό έτους : 0,5525
Χαμηλό εβδομάδας : 0,4880
Χαμηλό μήνα : 0,4880
Χαμηλό έτους : 0,4880
Ειδήσεις
10:49:18 08/01/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:26:02 08/01/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
09:11:20 03/01/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση - Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρική εταιρεία της Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»)
09:33:50 07/12/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση - Διοικητικές Αλλαγές
10:32:18 26/11/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Ανακοίνωση - Η Eurobank και η Grivalia Ενώνουν Δυνάμεις και Ανακοινώνουν τη Συγχώνευσή τους. Ο νέος όμιλος στοχεύει σε δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) 15% έως το 2019 και μονοψήφιο δείκτη
09:26:40 23/11/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ανακοίνωση - Οικονομικά Στοιχεία Γ' Τριμήνου 2018
12:08:04 05/11/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2018
10:19:46 16/10/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση - Συμφωνία μεταξύ της Eurobank και της κοινοπραξίας των B2Holding και Waterfall Asset Management για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων
14:11:22 31/08/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Οικονομικά Στοιχεία Β' Τριμήνου 2018 (Ορθή Επανάληψη)
09:37:30 31/08/2018 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Οικονομικά Στοιχεία Β' Τριμήνου 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr