Σύμβολo : ΕΥΡΩΒ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

0,6410

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -3,97 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,6310 0,6880
Όγκος Τζίρος
4.600.057,0000 3.011.874,0500
Άνοιγμα : 0,6780
Χαμηλό : 0,6400
Υψηλό : 0,6780
Διακύμανση ημέρας : 0,6780 - 0,6400
Πράξεις : 1.785,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.401.225.208,3650
Υψηλό εβδομάδας : 0,6830
Υψηλό μήνα : 0,6980
Υψηλό έτους : 0,6980
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6330
Χαμηλό μήνα : 0,5960
Χαμηλό έτους : 0,4684
Ειδήσεις
09:22:30 13/03/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.04.2019
09:24:26 08/03/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2018
09:34:00 04/03/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Ανακοίνωση - Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε
09:45:28 27/02/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) -Κανονική εκποίηση
10:07:16 25/02/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018
10:04:44 25/02/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
14:58:00 15/02/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων 2018
15:56:00 08/02/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η συγχώνευση μεταξύ της Eurobank και της Grivalia είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις
10:49:18 08/01/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:26:02 08/01/2019 *ΕΥΡΩΒ* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr