Σύμβολo : ΕΒΡΟΦ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.

0,6850

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 2,24 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,6050 0,6850
Όγκος Τζίρος
10,0000 6,8500
Άνοιγμα : 0,6850
Χαμηλό : 0,6850
Υψηλό : 0,6850
Διακύμανση ημέρας : 0,6850 - 0,6850
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 9.366.142,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,7200
Υψηλό μήνα : 0,7200
Υψηλό έτους : 0,7200
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6200
Χαμηλό μήνα : 0,6200
Χαμηλό έτους : 0,6200
Ειδήσεις
17:07:22 22/11/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:04:36 15/11/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2017
10:59:10 01/11/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
17:17:40 29/10/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου & εκπροσώπησης
09:55:46 27/09/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:03:06 06/08/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-08-2018 (Ορθή Επανάληψη)
15:35:22 03/08/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-08-2018
15:43:40 12/07/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
16:25:38 22/06/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ν.3556/2007)
14:29:02 11/06/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 11/06/2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr