Σύμβολo : ΕΒΡΟΦ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.

0.9780

Διαφορά : 0.03
Μεταβολή % : 3.38 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.7600 0.9960
Όγκος Τζίρος
5,444.0000 5,289.7800
Άνοιγμα : 0.9600
Χαμηλό : 0.9500
Υψηλό : 0.9960
Διακύμανση ημέρας : 0.9960 - 0.9500
Πράξεις : 35.0000
Κεφαλαιοποίηση : 13,372,389.6000
Υψηλό εβδομάδας : 1.0000
Υψηλό μήνα : 1.0000
Υψηλό έτους : 1.0000
Χαμηλό εβδομάδας : 0.9140
Χαμηλό μήνα : 0.7840
Χαμηλό έτους : 0.6050
Ειδήσεις
09:29:24 25/04/2019 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ 2018
16:13:30 15/04/2019 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
17:07:22 22/11/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:04:36 15/11/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2017
10:59:10 01/11/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
17:17:40 29/10/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου & εκπροσώπησης
09:55:46 27/09/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:03:06 06/08/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-08-2018 (Ορθή Επανάληψη)
15:35:22 03/08/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-08-2018
15:43:40 12/07/2018 *ΕΒΡΟΦ* ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr