Σύμβολo : ΕΧΑΕ

ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ

4.8200

Διαφορά : -0.03
Μεταβολή % : -0.62 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
4.6300 4.8900
Όγκος Τζίρος
39,191.0000 189,461.0000
Άνοιγμα : 4.8300
Χαμηλό : 4.7900
Υψηλό : 4.8800
Διακύμανση ημέρας : 4.8800 - 4.7900
Πράξεις : 177.0000
Κεφαλαιοποίηση : 290,877,360.0000
Υψηλό εβδομάδας : 4.8800
Υψηλό μήνα : 4.9400
Υψηλό έτους : 4.9400
Χαμηλό εβδομάδας : 4.7500
Χαμηλό μήνα : 4.6500
Χαμηλό έτους : 3.5200
Ειδήσεις
09:51:00 19/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:38:02 14/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:49:24 12/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:51:40 06/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 18η Τακτική ΓΣ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας
09:51:06 06/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
10:02:18 05/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
09:53:12 05/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:52:30 05/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
10:02:58 03/06/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
10:01:20 31/05/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr