Σύμβολo : ΕΧΑΕ

ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ

3,6400

Διαφορά : 0,05
Μεταβολή % : 1,39 11:58:47
Αγοραστές Πωλητές
3,5500 3,7100
Όγκος Τζίρος
16.256,0000 59.164,3000
Άνοιγμα : 3,6500
Χαμηλό : 3,6050
Υψηλό : 3,6500
Διακύμανση ημέρας : 3,6500 - 3,6050
Πράξεις : 53,0000
Κεφαλαιοποίηση : 219.666.720,0000
Υψηλό εβδομάδας : 3,6750
Υψηλό μήνα : 3,7200
Υψηλό έτους : 3,7200
Χαμηλό εβδομάδας : 3,5500
Χαμηλό μήνα : 3,5500
Χαμηλό έτους : 3,5500
Ειδήσεις
09:25:12 18/01/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:26:24 16/01/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:32:24 14/01/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:41:18 10/01/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:34:08 08/01/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:24:46 03/01/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:30:32 31/12/2018 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:29:58 31/12/2018 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:42:58 21/12/2018 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)
09:41:06 21/12/2018 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr