Σύμβολo : ΕΧΑΕ

ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ

4,2300

Διαφορά : -0,05
Μεταβολή % : -1,28 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
4,2000 4,3400
Όγκος Τζίρος
23.955,0000 101.582,8400
Άνοιγμα : 4,2700
Χαμηλό : 4,2000
Υψηλό : 4,2900
Διακύμανση ημέρας : 4,2900 - 4,2000
Πράξεις : 148,0000
Κεφαλαιοποίηση : 255.272.040,0000
Υψηλό εβδομάδας : 4,4200
Υψηλό μήνα : 4,4200
Υψηλό έτους : 4,4200
Χαμηλό εβδομάδας : 4,2000
Χαμηλό μήνα : 4,0100
Χαμηλό έτους : 3,5200
Ειδήσεις
09:35:38 21/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:34:58 21/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:33:10 19/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Αποτελέσματα 2018 του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR3,0 εκ.
09:32:24 19/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:55:26 15/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:53:56 15/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:23:16 13/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:25:38 08/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:36:00 06/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
09:35:20 06/03/2019 *ΕΧΑΕ* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr