Σύμβολo : ΕΥΑΠΣ

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε.

4.6700

Διαφορά : 0.01
Μεταβολή % : 0.21 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
4.4800 4.8400
Όγκος Τζίρος
3,229.0000 15,042.2300
Άνοιγμα : 4.6600
Χαμηλό : 4.6300
Υψηλό : 4.6700
Διακύμανση ημέρας : 4.6700 - 4.6300
Πράξεις : 8.0000
Κεφαλαιοποίηση : 169,521,000.0000
Υψηλό εβδομάδας : 4.6700
Υψηλό μήνα : 4.7300
Υψηλό έτους : 4.7800
Χαμηλό εβδομάδας : 4.6300
Χαμηλό μήνα : 4.5000
Χαμηλό έτους : 4.1400
Ειδήσεις
14:47:28 07/06/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.
17:22:34 24/05/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 06.06.2019
11:46:52 17/05/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:18:26 08/05/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
14:44:42 06/05/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018
10:25:22 23/04/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018
13:09:44 29/03/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.-Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019
09:25:32 13/03/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.-Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
17:10:30 22/02/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 21/02/2019
15:28:46 18/02/2019 *ΕΥΑΠΣ* Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr