Σύμβολo : ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

5,4600

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,18 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
5,4000 5,5800
Όγκος Τζίρος
5.769,0000 31.395,9400
Άνοιγμα : 5,5000
Χαμηλό : 5,4000
Υψηλό : 5,5000
Διακύμανση ημέρας : 5,5000 - 5,4000
Πράξεις : 41,0000
Κεφαλαιοποίηση : 581.490.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 5,5700
Υψηλό μήνα : 5,6900
Υψηλό έτους : 5,6900
Χαμηλό εβδομάδας : 5,4000
Χαμηλό μήνα : 5,3100
Χαμηλό έτους : 4,8250
Ειδήσεις
12:32:02 07/03/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:17:44 30/01/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
13:06:04 01/11/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας
17:04:30 30/10/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
10:03:52 28/09/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
09:56:30 09/07/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
11:49:22 22/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
14:26:12 19/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 18/6/2018
09:37:26 19/06/2018 *ΕΥΔΑ*ΠΕ.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017
09:36:34 19/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr