Σύμβολo : ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

6.8600

Διαφορά : -0.14
Μεταβολή % : -2.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
6.4600 7.2500
Όγκος Τζίρος
36,954.0000 255,561.2200
Άνοιγμα : 7.0500
Χαμηλό : 6.8600
Υψηλό : 7.0500
Διακύμανση ημέρας : 7.0500 - 6.8600
Πράξεις : 191.0000
Κεφαλαιοποίηση : 730,590,000.0000
Υψηλό εβδομάδας : 7.1500
Υψηλό μήνα : 7.1500
Υψηλό έτους : 7.1500
Χαμηλό εβδομάδας : 6.8200
Χαμηλό μήνα : 6.4000
Χαμηλό έτους : 4.8250
Ειδήσεις
10:05:46 04/06/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:38:40 31/05/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
14:47:32 25/04/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
16:12:28 18/04/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
10:08:26 08/04/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018 ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
09:27:00 08/04/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
12:13:34 04/04/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-Ώρα δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων-Ενημέρωσης Αναλυτών
12:32:02 07/03/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:17:44 30/01/2019 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
13:06:04 01/11/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr