Σύμβολo : ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

5,1000

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 0,79 11:55:43
Αγοραστές Πωλητές
4,7700 5,1800
Όγκος Τζίρος
4.613,0000 23.588,1800
Άνοιγμα : 5,0600
Χαμηλό : 5,0500
Υψηλό : 5,1400
Διακύμανση ημέρας : 5,1400 - 5,0500
Πράξεις : 51,0000
Κεφαλαιοποίηση : 543.150.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 5,1400
Υψηλό μήνα : 5,1400
Υψηλό έτους : 5,1400
Χαμηλό εβδομάδας : 4,9000
Χαμηλό μήνα : 4,8250
Χαμηλό έτους : 4,8250
Ειδήσεις
13:06:04 01/11/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας
17:04:30 30/10/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
10:03:52 28/09/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
09:56:30 09/07/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
11:49:22 22/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
14:26:12 19/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 18/6/2018
09:37:26 19/06/2018 *ΕΥΔΑ*ΠΕ.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017
09:36:34 19/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
12:39:56 14/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
16:10:40 11/06/2018 *ΕΥΔΑΠ* Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr