Σύμβολo : ΕΦΤΖΙ

F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ)

0.4920

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.4920 0.0000
Όγκος Τζίρος
1,245.0000 612.5400
Άνοιγμα : 0.4920
Χαμηλό : 0.4920
Υψηλό : 0.4920
Διακύμανση ημέρας : 0.4920 - 0.4920
Πράξεις : 4.0000
Κεφαλαιοποίηση : 25,977,675.7680
Υψηλό εβδομάδας : 0.4920
Υψηλό μήνα : 0.5000
Υψηλό έτους : 0.6200
Χαμηλό εβδομάδας : 0.4920
Χαμηλό μήνα : 0.4920
Χαμηλό έτους : 0.3420
Ειδήσεις
09:31:42 19/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:26:54 18/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:11:22 14/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:20:28 13/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:28:18 07/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:35:00 06/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:31:26 06/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:30:58 06/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:46:04 05/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:07:04 04/06/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr