Σύμβολo : ΕΦΤΖΙ

F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ)

0,3780

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,3420 0,3780
Όγκος Τζίρος
10.440,0000 3.939,5200
Άνοιγμα : 0,3780
Χαμηλό : 0,3560
Υψηλό : 0,3780
Διακύμανση ημέρας : 0,3780 - 0,3560
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 19.958.458,2120
Υψηλό εβδομάδας : 0,3780
Υψηλό μήνα : 0,3860
Υψηλό έτους : 0,3860
Χαμηλό εβδομάδας : 0,3500
Χαμηλό μήνα : 0,3480
Χαμηλό έτους : 0,3480
Ειδήσεις
16:25:00 28/09/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (2)
16:24:28 28/09/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1)
16:52:36 13/09/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15:40:44 31/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:58:04 09/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
14:57:40 09/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
16:14:30 06/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:13:56 06/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:52:02 06/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:40:34 21/06/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr