Σύμβολo : ΕΦΤΖΙ

F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ)

0,4120

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,3880 0,0000
Όγκος Τζίρος
60,0000 23,3600
Άνοιγμα : 0,3880
Χαμηλό : 0,3880
Υψηλό : 0,3900
Διακύμανση ημέρας : 0,3900 - 0,3880
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 21.753.663,4480
Υψηλό εβδομάδας : 0,4380
Υψηλό μήνα : 0,4380
Υψηλό έτους : 0,4380
Χαμηλό εβδομάδας : 0,3700
Χαμηλό μήνα : 0,3420
Χαμηλό έτους : 0,3420
Ειδήσεις
10:17:06 12/02/2019 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
16:25:00 28/09/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (2)
16:24:28 28/09/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1)
16:52:36 13/09/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15:40:44 31/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:58:04 09/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
14:57:40 09/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
16:14:30 06/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:13:56 06/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:52:02 06/07/2018 *ΕΦΤΖΙ* F.G. EUROPE Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr