Σύμβολo : ΦΟΥΝΤΛ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε

0,6200

Διαφορά : 0,05
Μεταβολή % : 7,83 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,5200 0,6250
Όγκος Τζίρος
12.375,0000 7.483,3300
Άνοιγμα : 0,5750
Χαμηλό : 0,5750
Υψηλό : 0,6250
Διακύμανση ημέρας : 0,6250 - 0,5750
Πράξεις : 67,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.475.007,3200
Υψηλό εβδομάδας : 0,6250
Υψηλό μήνα : 0,6250
Υψηλό έτους : 0,6250
Χαμηλό εβδομάδας : 0,5350
Χαμηλό μήνα : 0,4900
Χαμηλό έτους : 0,4600
Ειδήσεις
09:35:22 19/03/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:39:08 12/03/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:37:34 04/03/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:31:38 25/02/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:35:54 20/02/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:33:44 14/02/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:54 07/02/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:34:48 04/02/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
12:50:16 24/01/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ FOODLINK A.E ΜΕ DYNAPLUS HOLDINGS LTD
09:34:04 24/01/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr