Σύμβολo : ΦΟΥΝΤΛ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε

0,4780

Διαφορά : -0,00
Μεταβολή % : -0,42 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,4600 0,5150
Όγκος Τζίρος
770,0000 368,0200
Άνοιγμα : 0,4760
Χαμηλό : 0,4760
Υψηλό : 0,4780
Διακύμανση ημέρας : 0,4780 - 0,4760
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 11.159.763,7080
Υψηλό εβδομάδας : 0,4800
Υψηλό μήνα : 0,5200
Υψηλό έτους : 0,5200
Χαμηλό εβδομάδας : 0,4720
Χαμηλό μήνα : 0,4700
Χαμηλό έτους : 0,4700
Ειδήσεις
09:34:04 14/01/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
14:01:04 31/12/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:37:38 18/12/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:29:38 10/12/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:02:52 26/11/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:27:54 20/11/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:07:32 13/11/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
09:25:32 12/11/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:17:10 08/11/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:16:40 08/11/2018 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr