Σύμβολo : ΦΟΥΝΤΛ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε

0.5800

Διαφορά : 0.02
Μεταβολή % : 3.57 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.5350 0.6050
Όγκος Τζίρος
3,128.0000 1,787.4000
Άνοιγμα : 0.5700
Χαμηλό : 0.5700
Υψηλό : 0.5800
Διακύμανση ημέρας : 0.5800 - 0.5700
Πράξεις : 12.0000
Κεφαλαιοποίηση : 13,541,135.8800
Υψηλό εβδομάδας : 0.5800
Υψηλό μήνα : 0.6000
Υψηλό έτους : 0.6950
Χαμηλό εβδομάδας : 0.5500
Χαμηλό μήνα : 0.4900
Χαμηλό έτους : 0.4600
Ειδήσεις
09:58:46 10/06/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:54:56 03/06/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:54:28 03/06/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:54:06 03/06/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:32:26 27/05/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:26 14/05/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:44:50 10/05/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:08:58 06/05/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
15:48:00 25/04/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:08:36 23/04/2019 *ΦΟΥΝΤΛ* ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr