Σύμβολo : ΦΡΛΚ

FOURLIS Α.Ε. (ΚΟ)

5,1000

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 0,39 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
4,9500 5,2400
Όγκος Τζίρος
43.195,0000 220.702,9500
Άνοιγμα : 5,1500
Χαμηλό : 5,0700
Υψηλό : 5,1500
Διακύμανση ημέρας : 5,1500 - 5,0700
Πράξεις : 235,0000
Κεφαλαιοποίηση : 264.217.301,4000
Υψηλό εβδομάδας : 5,2000
Υψηλό μήνα : 5,2000
Υψηλό έτους : 5,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 4,9900
Χαμηλό μήνα : 4,7400
Χαμηλό έτους : 3,7750
Ειδήσεις
09:42:00 21/03/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
09:44:32 20/03/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Οικονομικά Στοιχεία χρήσης 2018
09:43:30 20/03/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2018
09:26:34 22/02/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:34:20 29/01/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:22:44 28/01/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε. Εισαγωγή μετοχών από άσκηση stock options
09:25:44 25/01/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)
11:53:20 22/01/2019 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-Έντυπο παροχής πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ.2 στ)
15:18:26 17/12/2018 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-Ανακοίνωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
09:52:46 21/11/2018 *ΦΡΛΚ* FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr