Σύμβολo : ΓΕΒΚΑ

Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ)

0,6150

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,6000 0,6500
Όγκος Τζίρος
70,0000 45,1500
Άνοιγμα : 0,6450
Χαμηλό : 0,6450
Υψηλό : 0,6450
Διακύμανση ημέρας : 0,6450 - 0,6450
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.796.900,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,6600
Υψηλό μήνα : 0,6600
Υψηλό έτους : 0,6600
Χαμηλό εβδομάδας : 0,5850
Χαμηλό μήνα : 0,5850
Χαμηλό έτους : 0,5850
Ειδήσεις
09:42:42 29/06/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
09:49:12 07/06/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:47:18 07/06/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:57:42 18/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) (3)
16:57:22 18/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) (2)
16:56:58 18/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) (1)
15:32:18 16/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
14:06:08 04/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (3)
14:05:46 04/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (2)
14:05:12 04/05/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr