Σύμβολo : ΓΕΒΚΑ

Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ)

0.8250

Διαφορά : -0.02
Μεταβολή % : -2.37 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.7700 0.8700
Όγκος Τζίρος
4,590.0000 3,849.0000
Άνοιγμα : 0.8450
Χαμηλό : 0.8250
Υψηλό : 0.8500
Διακύμανση ημέρας : 0.8500 - 0.8250
Πράξεις : 9.0000
Κεφαλαιοποίηση : 19,849,500.0000
Υψηλό εβδομάδας : 0.8600
Υψηλό μήνα : 0.8800
Υψηλό έτους : 0.8800
Χαμηλό εβδομάδας : 0.8250
Χαμηλό μήνα : 0.7150
Χαμηλό έτους : 0.5850
Ειδήσεις
12:26:48 07/06/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
13:56:16 06/06/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
09:24:48 06/06/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:22:36 06/06/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:28:18 09/05/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:27:50 09/05/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:27:22 09/05/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:23:22 03/04/2019 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:42:42 29/06/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
09:49:12 07/06/2018 *ΓΕΒΚΑ* ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr