Σύμβολo : ΓΕΔ

Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ. ΕΤ. Α.Ε.

0,0150

Διαφορά : -0,00
Μεταβολή % : -16,67 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,0145 0,0200
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 0,0145
Χαμηλό : 0,0145
Υψηλό : 0,0150
Διακύμανση ημέρας : 0,0150 - 0,0145
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.156.896,6900
Υψηλό εβδομάδας : 0,0190
Υψηλό μήνα : 0,0215
Υψηλό έτους : 0,0280
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0145
Χαμηλό μήνα : 0,0145
Χαμηλό έτους : 0,0100
Ειδήσεις
10:28:28 17/01/2019 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16:07:22 25/06/2018 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22/6/2018
10:37:50 01/06/2018 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 22/06/2018 (3)
10:37:34 01/06/2018 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 22/06/2018 (2)
10:37:12 01/06/2018 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 22/06/2018 (1)
09:57:14 02/10/2017 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (Καταστάσεις 30/06/2017)
09:46:22 26/09/2017 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 25/9/2017
11:26:44 02/08/2017 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
17:22:10 31/07/2017 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
09:41:36 31/07/2017 *ΓΕΔ* Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.-Ακύρωση ιδίων Μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr