Σύμβολo : ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε

5,0400

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 0,90 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
4,8400 5,1900
Όγκος Τζίρος
189.114,0000 958.048,1000
Άνοιγμα : 5,0500
Χαμηλό : 5,0200
Υψηλό : 5,1900
Διακύμανση ημέρας : 5,1900 - 5,0200
Πράξεις : 352,0000
Κεφαλαιοποίηση : 521.253.386,6400
Υψηλό εβδομάδας : 5,1900
Υψηλό μήνα : 5,1900
Υψηλό έτους : 5,2300
Χαμηλό εβδομάδας : 4,8000
Χαμηλό μήνα : 4,7350
Χαμηλό έτους : 4,0800
Ειδήσεις
09:57:48 26/02/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17:20:34 13/02/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-Γνωστοποίηση απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
10:05:20 12/02/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
09:28:34 05/02/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
09:21:40 21/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:44:58 18/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
09:28:04 18/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:45:34 17/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:31:32 16/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:16:46 15/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr