Σύμβολo : ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε

4,1300

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -0,48 12:22:24
Αγοραστές Πωλητές
4,1000 4,7000
Όγκος Τζίρος
15.926,0000 66.410,2100
Άνοιγμα : 4,1350
Χαμηλό : 4,1200
Υψηλό : 4,2000
Διακύμανση ημέρας : 4,2000 - 4,1200
Πράξεις : 106,0000
Κεφαλαιοποίηση : 427.138.191,8300
Υψηλό εβδομάδας : 4,2600
Υψηλό μήνα : 4,4700
Υψηλό έτους : 4,4700
Χαμηλό εβδομάδας : 4,1200
Χαμηλό μήνα : 4,1200
Χαμηλό έτους : 4,1200
Ειδήσεις
09:44:58 18/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
09:28:04 18/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:45:34 17/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:31:32 16/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:16:46 15/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:34:52 14/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
12:15:02 07/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:31:18 04/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:02:44 03/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών σε ποσοστό άνω του 5%
09:23:48 03/01/2019 *ΓΕΚΤΕΡΝΑ* ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr